Vinterens jakt: Senterpartiet aksepterer ikke regjeringens nei til jakt i Mangen-reviret denne vinteren. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Senterpartiet fikk ikke Stortinget med på hastesak om ulvejakt

Om Senterpartiet til slutt får gjennomslag for felling av Mangen-flokken denne vinteren, kan jegerne selv bli felt av tidsnød.

Rett før nyttår satte regjeringen en stopper for ulvejakt i Mangen-reviret, noe Senterpartiet både lokalt og sentralt nekter å akseptere. Senterpartiet fremmet tirsdag et representantforslag om lisensfelling i revirene Mangen og Rømskog. Etter behandling ble det klart at forslaget sendes videre til energi- og miljøkomiteen for videre behandling.

Sp-forventninger

Rovviltnemndene vedtok i fjor å ta ut både Mangen- og Rømskog-flokken denne vinteren, men regjeringen ville det annerledes. Mangen-reviret går inn i Nes kommune i øst.

Sp lokalt støtter at partiet sentralt nå følger opp det partiet fastslo tidligere i januar; «å gjøre noe med dette ulvevedtaket».

– Sp forventer at rovdyrforliket følges opp i regjeringen. Det er mer ulv enn bestandsmålene som er vedtatt. Mangen- og Rømskogreviret må tas ut nå, helt i tråd med rovviltnemndenes anbefalinger, fastslår Sp-politikerne Vivian Wahl og Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding til Raumnes. De to er henholdsvis varaordfører i Nes og stortingsrepresentant for Akershus Sp.

15. februar

Marit Arnstad (Sp) ba Stortinget om hastebehandling, men det endte med at saken sendes videre til behandling i energi- og miljøkomiteen.

Et skuffet Sp viser til at dette vil ta tid, og at det dermed reduserer deres håp om å ta ut Mangen-flokken. Dette fordi jakta avsluttes om én måned, 15. februar.

DETTE ER FORSLAGET FRA SP: (Klikk på lenken)

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp rovviltnemndenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Rømskogreviret slik at fellingen kan skje i inneværende lisensfellingsperiode. Lisensfellingsperioden forlenges hvis det er nødvendig slik at de nevnte ulveflokkene blir tatt ut.»

Under behandlingen tirsdag betegnet Hadia Tajik (A) saken som viktig, men hun la til at den bør behandles i relevant komité.

Stortinget vedtok med 86 mot 11 stemmer at Sp-forslaget ikke hastebehandles, men går videre til behandling i energi- og miljøkomiteen.

Senterpartiet argumenterer med at den norske delbestanden av ulv har økt kraftig de senere årene, og at denne delbestanden siden 2018 har ligget over vedtatte bestandsmål på 4–6 ynglinger pr. år der tre skal være helnorske ynglinger.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Før denne vinteren hadde rovviltnemndene i region 4 (vår region, red. anm.) og 5 innstilt på at tre flokker innenfor ulvesonen skulle tas ut. Blant dem Mangen, som går inn i Nes. Så langt har det kun endt med jakt i Letjenna-reviret.

Sp viser for øvrig til at Bernkonvensjonen og naturmangfoldsloven åpner for at Norge kan forvalte ulvebestanden i tråd med Stortingets bestandsmål, og at rovviltnemndenes vedtak derfor ikke strider mot lovverket eller internasjonale forpliktelser.