Se næringsseminaret her

Raumnes streamet seminaret om næringsutvikling i Nes.

SE LIVESTREAM HER

Eskil Lunde Jensen: N/A Foto: Ole Kaldal-Key

Program 22. september:

12:00 Velkommen og program ved Line Ramstad og Ole Erik Lunder

12:10 Selvforsyning og sirkulær ressursbruk i Nes – et tankeeksperiment

Ole Erik Lunder, partner og prosjektleder i GreenHouse AS

12:25 Hvordan skape merverdi for kunden og for eget gårdsbruk - samtidig

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gudbrand Johs. Qvale, gardbruker på Horgen gård

12:50 Hvordan fôres husdyra i 2035? – muligheter, utfordringer og et blikk inn i glasskula

Knut Røflo, administrerende direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling

13:25 Klimaforandringers påvirkning på landbruk og infrastruktur

Eirik Nordgaard, meteorolog og Risk Controller i Eika forsikring

Erik Nordgård: N/A Foto: Ole Kaldal-Key

13:55 Kaffepause

Artikkelen fortsetter under annonsen.

14:30 Hvordan utvikle fremtidens næringsliv i Nes

Bjørn Nordvold, styreleder i Årnes Næringssenter

14:55 Samspillet mellom kommunen og næringslivet

Jon Sverre Bråthen, Rådmann i Nes kommune

15:05 Framtidens energiløsninger

Eskil Lunde Jensen, konsernsjef i Akershus Energi

Artikkelen fortsetter under annonsen.

15:35 Det grønne skiftet - tilbake til fremtiden?

- hva er merverdien av gode boliger og tettsteder der folk trives.

Line Ramstad, arkitekt og gründer i Gyaw Gyaw

15:45 Avslutning og vel hjem