STRØMSTØTTE: 20 foreninger i Nes har søkt Lotteritilsynet om 340 000 kroner i strømstøtte i andre kvartal. Foto: Jan Erik Hæhre

Se hvilke foreninger som har søkt strømstøtte

20 klubber og foreninger i Nes har søkt strømstøtte i andre kvartal i år. Her er Lotteritilsynets oversikt.

På landsbasis var det 4549 frivillige lag og organisasjoner som søkte om strømstøtte i andre kvartal, altså for månedene april, mai og juni. Samlet ble det søkt om 61,9 millioner kroner på landsbasis. De 20 søknadene fra Nes utgjør 340 303 kroner.

Les også
– Vi er skuffet – ikke nok til å redde sesongen for ishockeyklubben

De tre høyeste søknadene i Nes er følgende: Nes Arena AS (73 458 kroner), Nes Ishockeyklubb (70 824 kroner) og Museene i Akershus (38 002 kroner).

Se hele Nes-lista her:

Disse har søkt støtte

Lotteritilsynet ligger ute med denne oversikten over hvem som har søkt strømstøtte i Nes i andre kvartal i år. Oversikten viser klubb/forening, kategori, forbruker de tre månedene og søknadsbeløp.

Haga Skytterlag (idrett)

kwt april 1621,27

kwt mai 888,41

kwt juni 486,86

Beløp: 2336 kroner

Jehoves Vitner - Årnes menighet (trus- og livssynsorganisasjonar)

kwt april 2463

kwt mai 2286

kwt juni 719

Beløp: 4247 kroner

Museene i Akershus (kunst og kultur)

kwt april 22 712

kwt mai 15 306

kwt juni 11 655

Beløp: 38 002 kroner

Haga Idrettsforening (idrett)

kwt april 6827

kwt mai 5290

kwt juni 4224

Beløp: 12 409 kroner

Nes Rideklubb (idrett)

kwt april 13 379,4

kwt mai 10 130,64

kwt juni 8609,52

Beløp: 24 352 kroner

Nordby Forsamlingshus (rekreasjon og sosiale foreninger)

kwt april 2071,84

kwt mai 1353,2

kwt juni 847,52

Beløp: 3296 kroner

Nes Arena AS (uten kategori)

kwt april 33 702

kwt mai 35 936

kwt juni 28 237

Beløp: 73 458 kroner

Hvam Idrettslag (idrett)

Kwt april 8976

Kwt mai 7817

Kwt juni 6588

Beløp: 17 633 kroner

Haga Samfundshus (uten kategori)

kwt april 6274,99

kwt mai 4918,34

kwt juni 4164,52

Beløp: 11 630 kroner

Betelkirken Auli (tros- og livssynsorganisasjoner)

kwt april 6724,83

kwt mai 4894,15

kwt juni 4625,58

Beløp: 12 281 kroner

FUVO IL (idrett)

kwt april 8765,16

kwt mai 7350,04

kwt juni 6513,6

Beløp: 17 056 kroner

Nes Ishockeyklubb (idrett)

kwt april 19 834

kwt mai 16 575

kwt juni 65 047

Beløp: 70 824 kroner

FUVO IL (idrett)

kwt april 1512,1

kwt mai 1046

kwt juni 388,2

Beløp: 2302 kroner

Fenstad Fotballklubb (idrett)

kwt april 3420,25

kwt mai 2379,63

kwt juni 779,93

Beløp: 5154 kroner

Nes/Hovind skytterlag (idrett)

kwt april 855

kwt mai 536

kwt juni 340

Beløp: 1336 kroner

Bodding sanitetsforening (rekreasjon og sosiale foreninger)

kwt april 968

kwt mai 718

kwt juni 333

Beløp: 1565 kroner

R&Å IL (idrett)

kwt april 9561,89

kwt mai 7948,18

kwt juni 6554,41

Beløp: 18 199 kroner

Skogbygden skytterlag (idrett)

kwt april 3792,96

kwt mai 4360,36

kwt juni 2136,52

Beløp: 7840 kroner

Stiftelsen nes Skianlegg (idrett)

kwt april 10 985

kwt mai 4588

kwt juni 4010

Beløp: 15 198 kroner

Skogbygda Idrettsforening (idrett)

kwt april 860

kwt mai 508

kwt juni 129

Beløp: 1185 kroner

Fristen for å søke støtte for andre kvartal gikk ut 7. september.

– Tallene er noe lavere enn forventet, men ikke mye, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør for frivillighetsstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun antar at mange av foreningene hadde lavere forbruk i vårmånedene sammenliknet med aktivitetene i årets tre første måneder.

– Vi forventer flere søknader i neste runde, med tanke på strømpris-rekordene som har vært i sommer, sier hun videre.

Les også
Strømkrisen rammer frivilligheten

Strømstøtteordningen gjelder i perioden mars 2022 til mars 2023, og det er søknadsrunde hvert kvartal.

– Vi jobber med saksbehandling, og vårt mål er at første pulje får utbetalt penger cirka to uker etter søknadsfristen, sier hun. Det vil si i disse dager.

Det er idretten som er flinkest til å søke. 32 prosent av søknadene på landsbasis kommer fra idretten.

Lag og foreninger som søker strømstøtte må ha organisasjonsnummer. Disse har rett til å søke:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret (Lotteritilsynet oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene til å registrere seg. Det kan du sjekke i Frivillighetsregisteret).

Les også
Valgt til varaordfører: – Subsidieres av pensjonskassa

• Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.

• Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten.