DØMT: En kvinne fra Nes er dømt for uberettiget å ha mottatt 100 155 kroner i dagpenger.Foto: Ørn E. Borgen / NTB Foto: Ørn E. Borgen

Samfunnsstraff etter NAV-bedrag

En kvinne i 40-årene fra Nes må ut i samfunnstjeneste etter å ha forsøkt å lure NAV for drøye 100 000 kroner.

Hun ble i Øvre Romerike tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff, og vedtok dommen på stedet. Bedraget har pågått over lang tid, mer enn 15 måneder, og summen er såpass høy at bedraget anses som grovt. Normalt straffes grove bedrag med ubetinget fengsel, men på grunn av at saken har ligget lenge, fikk kvinnen mildere straff.

– Retten finner at liggetiden og den samlede saksbehandlingstiden bør kompenseres ved at straffen settes til samfunnsstraff, skriver tingretten i dommen.

15 måneder

Det var i perioden fra mars 2017 til juni 2018 at kvinnen bevisst meldte feil da hun rapporterte til NAV. Hun rapporterte i følge tiltalen inn at hun hadde jobbet 16 timer, men hadde i realiteten mottatt lønn for 769 timer.

Hun mottok dermed 100 155 kroner i dagpenger, penger hun ikke var berettiget til. Tiltalen hadde også med et punkt om at hun hadde forklart seg falskt i denne sammenheng.

Basert på tillit

Retten peker på at dette er misbruk av sentrale velferdsgoder som i vesentlig grad er basert på tillit til at brukerne gir en riktig beskrivelse til NAV. Derfor er det av allmennpreventive hensyn med en følbar reaksjon.

Utgangspunktet for saken er fengsel i 30 dager, men på grunn av lang ligge- og saksbehandlingstid ble straffen satt til samfunnsstraff. Det blir blant annet pekt på at den lange liggetiden for saken utgjør et brudd på Grunnlovens paragraf 95 og den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK.