FROKOST PÅ SKOLEN: Kommunedirektøren i Nes ønsker å innføre frokost som gratis skolemåltid til elevene ved ungdomsskolene i Nes. Foto: Berit Roald / NTB

Runni og Vormsund kan få gratis skolemat

Bare rundt halvparten av ungdomsskoleelevene i Nes spiser frokost daglig. Nå kan det bli gratis skolefrokost.

Under budsjettbehandlingen i desember i fjor vedtok kommunestyret i Nes å innføre skolemat for ungdomsskolene høsten 2022. Politikerne ba kommunedirektøren komme tilbake med et saksframlegg med forslag til løsning.

Kommunedirektøren foreslår nå å innføre gratis skolemåltid på ungdomsskolene Vormsund og Runni. Tiltaket vil ha en økonomisk ramme på inntil seks millioner kroner i året.

Et kaldt måltid

Ei arbeidsgruppa bestående av avdelingsledere ved de to skolene og klinisk ernæringsfysiolog har utredet de praktiske, økonomiske og faglige aspektene ved gratis skolemåltid. De konkluderer med at frokost er det foretrukne gratismåltidet i ungdomsskolen.

Les også
Enige om Nes-budsjett: - En offensiv plan for skolene

Norge har ikke tradisjon for varm skolemat slik som for eksempel Sverige. Arbeidsgruppa konkluderer derfor med at et kaldt måltid i ungdomsskolen er praktisk enklere, billigere, krever mindre ressurser og gir lite matsvinn.

Mål at flere skal spise frokost

– Forutsetningen for å innføre gratis skolemåltid er at kommunen er tydelig på hvilke utfordringer kommunen vil løse med et slikt tiltak, og hvordan effekt av tiltaket skal måles. Forskning på området er ikke entydig når det gjelder positive effekter av skolemat, påpeker kommunedirektøren.

Les også
Fra storefri-tilbud til reklamefilm

Det opplyses videre at studier har til gode å bekrefte sammenheng mellom skolemåltid og sosial ulikhet, læring og sosialt miljø.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kommunedirektøren konkluderer imidlertid med at et konkret mål må være å øke andelen ungdommer som spiser frokost, noe som vil være i tråd med målene for nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

Når formannskapet skal behandle saken 24. mai, anbefaler kommunedirektøren å innføre frokost som gratis skolemåltid i ungdomsskolene.