Magnus Stilloff Melby (f.v.), Mads Sann Laget, Anders Olai Huser Bølge, Per Anders Stilloff Melby, Martin Kristiansen, Hedda Nyhus Texnæs, Henriette Elida Bergli Hansen og Julie Heiberg går alle på Runni ungdomsskole og vil ha tilbake minibusstilbudet hjem fra skolen.
Magnus Stilloff Melby (f.v.), Mads Sann Laget, Anders Olai Huser Bølge, Per Anders Stilloff Melby, Martin Kristiansen, Hedda Nyhus Texnæs, Henriette Elida Bergli Hansen og Julie Heiberg går alle på Runni ungdomsskole og vil ha tilbake minibusstilbudet hjem fra skolen. Foto: Tommy Simon Norum

Runni-elevene som bor øst for Aulifeltet har mistet skoleskyssen hjem

Ungdommene som bor langs Hagavegen etter Betelkrysset mot Blaker må enten gå langs vegen, eller vente på bussen i 45 minutter. Ruter mener dette er akseptabelt og har sagt opp spesialskyssen.

– Tirsdag og torsdag slutter vi halv tre og er hjemme klokken fire. Vegen er for farlig til å gå uten gangveg, sier Henriette Elida Bergli Hansen, som går i 9. klasse på Runni ungdomsskole.

Sammen med de sju andre ungdommene som møtte Raumnes langs Hagavegen torsdag, er de alle enige om at de bør få tilbake spesialskyssen med minibuss tre dager i uka.

Ruter har sagt opp

De siste årene har mellom åtte og tolv elever i området fått spesialskyss med minibuss tirsdag, onsdag og torsdag, men Ruter har nå sagt opp tilbudet. Dette fører til tre kvarters ventetid på Nes vgs eller Årnes stasjon tirsdager og torsdager.

– Når det blir vinter og minus 15 kuldegrader blir det kaldt å vente, slår ungdommene fast, og legger til at bussbua ikke hjelper mot kulde og trekk.

– Ved Støverud er det bare en benk, og jeg har stått der i pøsregn, sier en av jentene.

Ungdommene som bor langs Hagavegen etter Betelkirken Auli mot Sørum har mistet tiltaket med minibuss. Dette får både ordfører Grete Sjøli, foreldre og ungdommene til å reagere.
Ungdommene som bor langs Hagavegen etter Betelkirken Auli mot Sørum har mistet tiltaket med minibuss. Dette får både ordfører Grete Sjøli, foreldre og ungdommene til å reagere. Foto: Tommy Simon Norum

Fikk avslag

Line Sann fikk medhold etter en klage for tre år siden, som førte til at sønnen Kristoffer fikk innvilget spesialtransport.

– Da fikk vi først avslag fra Ruter på spesialtransporten fra Aulitoppen, og de mente han kunne gå den korte strekningen fra Aulitoppen og hjem til oss på Ruden, som de har målt til 975 meter, sier Sann, som da klagde på vedtaket og fikk medhold.

– Jeg mener det er en farlig veg. Det er en strekning med uoversiktlige punkter, skarpe svinger, bakketopper og ingen vegskulder. Samtidig er det autovern på begge sider og ingen plass til å gå om to biler møtes. På vinterstid vil det være helt uaktuelt å gå her, sier Sann.

I år starter sønnen Mads på Runni, og Sann fikk igjen avslag på søknad om spesialtransport.

– Ruter har i år funnet en annen paragraf for å unngå spesialtransport for alle elevene langs denne vegen, som sier at reise- og ventetid ikke skal overstige 75 minutter for elever i 7. til 10. klasse. Tirsdager og torsdager får Mads en reise og ventetid på 74 minutter, sier Sann, og legger til at elevene som bor enda lenger ut vil få en reise og ventetid på opp til 84 minutter. Ruter mener at strekningen fra Aulitoppen ikke kan anses som en særlig farlig skolevei.

– De har endret syn på dette siden forrige gang jeg fikk medhold, sier Sann, som frykter at den lange ventetiden gjør at flere velger å gå.

– Jeg har ingen barn å miste, og det er lett å ta snarveger i den alderen. Dette skaper usikkerhet, og dagen for skoleungdom er ikke ferdig før de går av skolebussen hjemme, sier Sann.

Kommunen som pådriver

Ordfører Grete Sjøli har blitt kontaktet, og håper at beboerne får en akseptabel og trafikksikker løsning.

– 74 minutter er lenge for en ungdom å vente, og selv om det bare er 900 meter er det uaktuelt å gå strekningen, sier Sjøli, som selv møtte ungdommen og beboerne på Auli torsdag kveld.

– Det blir trangt med autovern på begge sider og brøytekanter, og jeg håper at Fylkesmannen ser på dette med en gang. En paragraf kan ikke bestemme om en veg er farlig eller ei, sier Sjøli videre.

– Hva kan kommunen gjøre i denne saken?

– Dette er et fylkesansvar, men vi kan være pådrivere for at innbyggerne skal oppleve mest mulig trygghet til og fra skolen. Foreldrene er bekymret da barna er på veg hjem, og det er uheldig å henge i Årnes eller på skolen når man har både lekser og andre aktiviteter, sier Sjøli.

Akseptabel skoleveg

Saksbehandler Per Thorsby hos Ruter står fast ved argumentasjonen i avslaget.

– Våre oppgitte reise og ventetider er ikke absolutte, og vi mener at det holder seg innenfor. I og med at fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen, og det er veilys, er det gjort tiltak. Stedet har også en lav årsdøgnstrafikk på 1233 biler, sier Thorsby.

– Foreldrene peker på autovern, brøytekanter og smal veg?

– Vi oppfordrer til bruk av refleksvester, og det er et valg å gå eller om de vil vente. Klagen gjelder i tillegg på hjemvegen og på tider med dagslys, selv på vinteren, sier Thorsvik.

Klagen er sendt videre til Fylkesmannen, som lover et svar innen utgangen av november.

tommy@raumnes.no