annonse

Retten kommer Janne i møte: Halverer bankens krav, og sender signal om at de må vise aktsomhet ved innvilgelse av lån

En seier
En seier: Retten mener at Janne Lundhaug har vært uaktsom og må betale gjelden til Instabank, men retten halverer beløpet og banken må dekke egne sakskostnader. (Foto: Thomas Frigård)
Nye dommer
Nye dommer: Denne dommen kan få betydning for de ti rundene Janne Lundhaug har i retten mot de andre bankene som retter krav mot henne. (Foto: Thomas Frigård)

Retten mener at Janne Lundhaug har vært uaktsom, og at hun må betale gjelda ekssamboeren tok opp i hennes navn. Men retten halverer bankens krav.

  • Thomas Frigård

– Jeg opplever at retten i realiteten sier at jeg er uskyldig, men at de grunnet ordlyden i BankID-avtalen ikke kan unngå å dømme meg. Det er positivt at retten lemper på kravet, og det kan få betydning i sakene som kommer, sier Janne Lundhaug.

Ser alt samlet

I midten av november møtte Janne Lundhaug i retten for å forsvare seg mot Instabank. Banken krever at Lundhaug betaler tilbake et forbrukslån på 300 000 kroner, som hennes ekssamboer tok opp i hennes navn ved å misbruke hennes BankID. Totalt har ekssamboeren tatt opp forbrukslån på 2,1 millioner kroner i Jannes navn, fordelt på 14 forskjellige banker. Retten mener at Lundhaug har vært uaktsom ved å tillate at ekssamboeren har fått tilgang til hennes BankID, men retten mener at kravet på 300 000 skal lempes, og det vises til Lundhaugs økonomiske bæreevne.

– Retten mener at man må se bedrageriene ekssamboeren begikk samlet. De er utført på samme måte og i løpet av relativt kort tid overfor en likeartet gruppe av skadelidende (bankene red. anm.). For Lundhaug framstår de mange kravene som rettes mot henne, som uttrykk for samme skade. Det er da snakk om beløp i størrelsesorden to millioner kroner. Det er svært betydelig i forhold til Lundhaugs økonomi, skriver retten.

Signal til bransjen

Retten skriver videre at Lundhaug ikke har hatt mulighet til å forsikre seg mot et slikt erstatningsansvar, og det vises til at banker og kredittinstitusjoner tar hensyn til misligholdstap ved rentefastsettelsen, og retten sender også et signal til hele kredittbransjen om å aktsomhet ved inngåelse av forbrukslån.

– Lemping vil innebære en forretningsrisiko for banker og kredittinstitusjoner, og risikoen vil være et insitament (stimuli red. anm.) til større aktsomhet og tilbakeholdenhet ved innvilgelse av lån og kreditter, står det i dommen.

Halverer kravet

Retten viser til at å røpe sin BankID til samboer eller ektefelle ikke er å anse som grov uaktsomhet, og at dette trolig skjer ofte. Retten viser videre til at Lundhaug er 30 år og at hun ikke engang står på bar bakke.

– Med de erstatningskravene ekssamboeren har påført henne, står hun ikke engang på bar bakke, men med betydelige gjeldsansvar uten verdier i bolig og annet i andre enden. Instabanks krav, sammen med de andre kravene, er ødeleggende for Lundhaugs økonomi i overskuelig framtid, skriver retten.

Ut ifra dette mener retten at det vil være urimelig tyngende for Janne om hun gjøres ansvarlig for hele erstatningskravet fra Instabank. Retten velger derfor å lempe kravet med 150 000 kroner, noe som i realiteten betyr en halvering av kravet.

– Verken Instabank eller Lundhaug har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, står det i dommen.

Banken får kostnader

Instabank har hatt 38 000 kroner i utgifter til advokat i saken, og retten frifinner Lundhaug fra kravet om å dekke bankens sakskostnader. Lundhaug har takket nei til et forlikstilbud, men det mener retten ikke er vesentlig.

– Styrkeforholdet mellom partene og den velferdsmessige betydning saken har for Lundhaug, taler mot at hun skal pålegges et ansvar. Partene skal bære egne sakskostnader, står det i dommen.

Dommen har en måneds ankefrist.

thomas@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse