REDUSERT TILBUD: Kollektivselskapet Ruter og Viken fylkeskommune melder om redusert kollektivtilbud fra og med mandag. Foto: Krister Sørbø

Redusert tilbud i kollektivtrafikken fra mandag

Fra og med mandag reduseres busstilbudet i Viken. Ruter ber de reisende sjekke apper og nettsider for det nye rutetilbudet.

Det er flere momenter som ligger til grunn for Ruters nedskjæringer. Skolebussenen kjører så godt som tomme siden skolene er stengt og undervisningen skjer via nettet, og det er spesielt disse rutene som nå reduseres.

I tillegg oppfordres folk til å ikke bruke kollektivtransport, og antall reisende er uansett kraftig redusert fordi mange har hjemmekontor eller er hjemme med barn. I tillegg har kollektivselskapene i Viken, det vil si Ruter, Brakar og Østfold kollektivtrafikk, sjåførenes helse å ta hensyn til.

– Vi ønsker å sikre smittevern både for sjåfører og kunder, og unngå å spre smitte generelt, skriver Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Redusere kostnadene

Det er også et sterkt ønske om å redusere kostnadene, og på den måten sørge for å opprettholde driften over tid i en unntakstilstand. Viken peker på balansen mellom å sikre at en samfunnskritisk funksjon er operativ, samt unngå å bruke for mye penger på å kjøre tomme busser. Men hovedprioriteten er å bidra til at spredningen av smitte begrenses.

NØDVENDIG: Kristoffer Robin Haug (MDG); fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, sier reduksjonen i kollektivtilbudet er nødvendig av flere årsaker. Foto: Tom-Egil Jensen

– Nå som veldig mange unngår å bruke kollektivtilbudet, i tråd med føringene fra helsemyndighetene, vil selskapene være nødt til å redusere miljøbelastningen og kostnadene det innebærer å kjøre fullt tilbud når så mange av bussene er tomme, sier fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, Kristoffer Robin haug.

Sikre nok mannskaper

Kollektivselskapene håper dessuten tiltakene vil bidra til at de til enhver tid har nok sjåfører som ikke er i karantene. I en sak sist uke pekt en lokal bussjåfør på at paassasjerene er flinke til å holde avstand. Likevel møter sjåførene daglig på en rekke kunder, og faren for å bli syk er stor.

Fylkesråd Haug sier de fortløpende vurderer tilbudet og behovet, både nye reduksjoner i tilbudet og eventuelle ruter som må opp og gå igjen. Selskapene som kjører bussene rapporterer om situasjonen, slik at tilbudet kan tilpasses.

Stor forståelse

Haug roser også de reisende og sier de er flinke til å følge rådene som er gitt.

Nå handler det imidlertid å komme gjennom denne unntakstilstanden på best mulig måte.

– Vi har stor forståelse for ulempene disse tiltakene medfører, og at reisende må finne alternativer. Samtidig må vi huske på at dette innebærer store endringer for kollektivtransporten som både opplever et brått fall i antall reisende, og ikke har mulighet til å følge opp at alle har kjøpt billett. Vi oppfordrer de som må bruke kollektivtransport til å huske og betale i appen, sier Haug.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vil prioritere riktig

Ruter peker i en pressemelding på at de vil legge opp til såpass stor kapasitet at det er god plass om bord, og de ønsker å prioritere de viktige avgangene. De er godt kjent med at mange jobber skift, og rutetilbudet skal ta høyde for dette.

De reduserer i denne omgang sitt rutetilbud med cirka 15 prosent. Og minner samtidig på at tavlene på bussplassene ikke vil bli oppdatert. De henviser derfor til nettsider og apper for hvilke ruter som fortsatt går.