REAGERER: Leder Marius Torgersen i Senterpartiet ønsker ikke at valgkretsen flyttes. Foto: Katrine Andreassen

Reagerer sterkt på flytting av valgkretser

Tror det vil redusere valgdeltakelsen.

I saksfremlegget til valgstyret 25.10 pekes det på at det vil være kostnadseffektiv å legge ned Østgård valgkrets og be de stemmeberettigede avgi sin stemme på Årnes. Valglokalet på Østgård foreslås avviklet fra og med lokalvalget 2023.

– Dette er SP sterkt uenig i. Vi mener det må legges mest mulig til rette for å kunne stemme, også på valgdagen, for alle innbyggerne i Nes. Det er en selvfølge for oss at innbyggerne på Østgård får de samme mulighetene i sitt nærområde. Mange av innbyggerne har lange avstander østover og det er like naturlig for SP å kjempe for egen valgkrets for Østgård, som at vi har kjempet for å beholde barneskolen der, sier Senterpartileder Marius Torgersen.

Han viser til at Østgård var en av de to kretsene med lavest forhåndsstemme og høyest stemmegivning på valgdagen sist valg.

– Å legge til rette slik at valgdeltagelsen blir høyest mulig er en demokratisk samfunnsoppgave, slår han fast og hevder at nærhet og tilgjengelig er viktig for å øke valgdeltakelsen.