REAGERER: Leder Marius Torgersen i Senterpartiet ønsker ikke at valgkretsen flyttes.

Reagerer sterkt på flytting av valgkretser

Tror det vil redusere valgdeltakelsen.

I saksfremlegget til valgstyret 25.10 pekes det på at det vil være kostnadseffektiv å legge ned Østgård valgkrets og be de stemmeberettigede avgi sin stemme på Årnes. Valglokalet på Østgård foreslås avviklet fra og med lokalvalget 2023.

– Dette er SP sterkt uenig i. Vi mener det må legges mest mulig til rette for å kunne stemme, også på valgdagen, for alle innbyggerne i Nes. Det er en selvfølge for oss at innbyggerne på Østgård får de samme mulighetene i sitt nærområde. Mange av innbyggerne har lange avstander østover og det er like naturlig for SP å kjempe for egen valgkrets for Østgård, som at vi har kjempet for å beholde barneskolen der, sier Senterpartileder Marius Torgersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han viser til at Østgård var en av de to kretsene med lavest forhåndsstemme og høyest stemmegivning på valgdagen sist valg.

– Å legge til rette slik at valgdeltagelsen blir høyest mulig er en demokratisk samfunnsoppgave, slår han fast og hevder at nærhet og tilgjengelig er viktig for å øke valgdeltakelsen.