OPPGITT: Jeg er lettere oppgitt, sier Jan Stabbetorp som mener det er håpløst at Akershus Energi fikk informere og skjønnmale sitt solcelle-prosjekt overfor kommunestyret i et arbeidsmøte onsdag kveld. Foto: Erik Røseid

Reagerer på solcelle-informasjon

Onsdag kveld fikk Akershus Energi en time til å fortelle kommunestyret i Nes om prosjekt solcellepark på Esval. Det reagerer Jan Stabbetorp i Norsk Landbruksrådgivning Øst kraftig på.

– Jeg er lettere oppgitt, slår Stabbetorp fast. Han er for øvrig varamann til kommunestyret i Nes, men hadde ikke fått med seg at det skulle være møte onsdag.

– Der fikk Akershus Energi stå og skjønnmale sitt prosjekt med solcellepark på Esval. De får fortelle om et anlegg som er totalt unødvendig, sier Stabbetorp.

Bakgrunnen er altså et arbeidsmøte, kalt politikeropplæring, som ble gjennomført onsdag ettermiddag/kveld. Stabbetorp stiller spørsmål ved åpenheten, lovligheten og begrunnelsen for at en part i en så omstridt sak får snakke fritt til politikerne i et slikt møte.

Ikke åpenhet

Folkevalgtopplæring ble det innkalt til allerede for en drøy måned siden, med tema planarbeid og eierstyring. Tirsdag ettermiddag kom informasjonen til politikerne og media om at Akershus Energi skulle få orientere om solcelle-prosjektet på Esval.

Les også
– Solcellepark skal kunne kombineres med matproduksjon

– Måten dette er gjort på, tyder på at de ikke er interessert i åpenhet om saken, sier Stabbetorp.

Han mener det er flere aspekter ved solcelle-saken som det er verdt å stille spørsmål ved. Blant annet at dyrka mark skal brukes til et slikt anlegg.

– Vi har et klart mål om å redusere omdisponering av dyrka mark. Da kan vi ikke ta 400 mål til et prosjekt som er totalt unødvendig, sier Stabbetorp.

Ikke mulig å drive jordbruk

Han tror heller ikke det vil være mulig å drive jordbruk mellom og under disse solcellene.

– Det har ingen fått til, og alle som driver med landbruk forstår at det ikke går, sier Stabbetorp.

IKKE MULIG: Bildet er fra en kjempestor solcellepark i Kina. Jan Stabbetorp mener det ikke er mulig i praksis å drive landbruk kombinert med solcelleanlegg på Esval. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

Planen er altså en kombinasjon av solceller og landbruk, og Akershus Energi har sagt at det ikke blir noe hvis ikke dette er mulig.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er også grunn til å spørre om vi skal produsere en masse strøm om sommeren da behovet er svært lite. Det er jo om vinteren vi trenger mye strøm, sier Stabbetorp, og peker på at han absolutt ikke er i mot solstrøm.

Solcellepark Esval

Akershus Energi henvendte seg i sommer til Nes kommune med spørsmål om det kan være aktuelt med en stor solcellepark i tilknytning til Esval.

Det er snakk om et areal på Esval gård på cirka 400 mål.

Det er et ønske om å kombinere solceller med landbruk.

Nå ber rådmannen om mandat til å forhandle med Akershus Energi om mulig etablering av solcellepark, samt forhandle om drift av jordbruksarealene.

Saken skal behandles i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. En eventuell opsjonsavtale skal senere behandles i kommunestyret når avtalen er ferdig.

– Men jeg mener et slikt gigantanlegg ikke bør bygges, sier han.

Ettertraktet

Han legger til at han heller ikke tror dette vil bli et midlertidig anlegg, slik det antydes. Investeres det såpass som det er planlagt her, tror han det vil bli stående i mange år.

Les også
Dette mener Nes-politikerne om solparken

Som rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning opplever han også at spesielt landbruket er opptatt av solceller og fornybar energi. Mange monterer slike på låvetakene, og utnytter de mulighetene som finnes. Spesielt de som har store energibehov.

– Det hører jo med til saken at dette solcelleanlegget vil produsere like mye strøm som to vindmøller. Da kan man øke vindmølleparken i Nord-Odal med to og slippe solcelleanlegg, sier han.

Bør være balansert

Solcelleparken er dimensjonert for å produsere strøm til 1200 boliger. Det er til hver sjette eller sjuende husstand i Nes. Stabbetorp spør om dette er lønnsomt.

Les også
Vil bygge landets første storskala solpark i Nes

– Jeg har større tro på mange små anlegg, og eventuelt bygge de litt større på annen mark enn dyrka, sier han.

Landbruksrådgiveren er i denne saken opptatt av at informasjonen til politikerne må være balansert, noe han er redd det ikke blir slik dette var lagt opp.

– Har du ikke tillit til at politikerne kan tenke selv?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jo, jeg må jo ha det, avslutter han.

Ikke uproblematisk

Ordfører Grete Sjøli erkjenner at det ikke er uproblematisk med slike informasjoner til politikerne. Men det er definitivt ikke noe nytt.

– Vi har et utall slike henvendelser, og har stoppet ganske mange. Vi kan ikke fylle møtene våre med slike informasjoner, sier Sjøli.

VANLIG: Varaordfører Vivian Wahl (Sp) og ordfører Grete Sjøli (Ap) peker på at det er vanlig å få informasjon som de fikk onsdag. det var for øvrig Stabbetorps partikollega Wahl som inviterte Akershus Energi til å holde informasjonen. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Når det gjelder Esval, har det vært et klart flertall for å utvikle området, og i den anledning mener ordføreren det er på sin plass å få informasjon av denne typen samlet.

– Her handler det om å høre på mulighetene som finnes. Men ikke noe er spikret, og det er politikerne som avgjør, sier ordføreren.

Varaordførers ønske

– Vi må også ha tillit til at politikerne spør, tenker sjøl og gjør sine egne vurderinger, sier Sjøli, som peker på at hun har sett bilder av at kombinasjonen solceller og landbruk lar seg gjennomføre.

Les også
– Svært lite sannsynlig at vi går med på omdisponering av 400 mål matjord

– Hvem tok initiativ til at Akershus Energi skulle få komme?

– Jeg hadde fri den perioden, og tror det var Vivian (Wahl, red.anm.) som gjorde det, sier Sjøli.

Varaordføreren bekrefter dette.

– Saken dukket opp i sommer, og formannskapet fikk noe informasjon tidlig. Jeg ønsket at kommunestyret skulle få en presentasjon før saken skal behandles i partier og politisk, sier Wahl.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tillit til politikerne

Akershus Energi og NMBU deltok på møtet, som ble gjennomført på Teams.

Les også
– Ikke enten-eller, men både-og

– Det er viktig å få slik info. Og jeg har full tillit til at politikerne kan tenke sjøl. Nå fikk vi dessuten informasjonen i et møte en stund før saken skal behandles politisk. Da får vi tid til å stille relevant spørsmål, ettergå påstander, diskutere og gjøre våre egne vurderinger, sier Wahl, som understreker at det er politikerne som fatter det endelige vedtaket.