HØRER IKKE HJEMME PÅ EN HELLIGDAG: Illustrasjonsfoto av en kvinne som klipper gress med motorisert gressklipper. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Politiet mottok klager fra flere steder i Nes

Alle har tydeligvis ikke fått med seg at 2. pinsedag er en helligdag.

Politiets operasjonssentral fikk flere klagemeldinger mandag, blant annet om bruk av sirkelsag på en eiendom på Fjellfoten. Denne fridagen er en helligdag.

– Da er det loven om helligdagsfred som gjelder, sier Bernt Ingar Jahren, politistasjonssjef i Eidsvoll politistasjonsdistrikt.

Det innebærer at ingen noe sted må forstyrre andre med utilbørlig larm.

Lov om helligdager og helligdagsfred

Helligdagsfredloven (fullt navn: lov om helligdager og helligdagsfred) er en norsk lov som fastsetter helligdagsfred for å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet.

Loven ble vedtatt 24. februar 1995 og trådte umiddelbart i kraft.

Denne loven bestemmer at det på alle helligdager fra klokken 00 til klokken 24 samt påske-, pinse- og julaften etter klokken 16 skal være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.

Brudd på helligdagsfredloven straffes med bøter.

Kilde: Wikipedia

Jahren forteller om flere klager på Årnes. Blant annet var flere ute med motorisert gressklipper og skapte støy som var til sjenanse for omgivelsene.

Politiet rykket ikke ut som følge av noen av disse meldingene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er uansett viktig at folk overholder denne loven, spesielt når man bor inne på et byggefelt, legger Jahren til.