Visepolitimester Arne Johannessen i Vest politidistrikt, tidligere leder i Politiforbundet, sier årets budsjett er det dårligste siden 2005 og han beskriver budsjettet som dramatisk. Arkivfoto: Vegard Grøtt / NTB

Politiet frykter kraftige kutt i år

Politidistriktene kan bli nødt til å nedbemanne med 552 stillinger for å få budsjettene i år til å gå i balanse.

En prognose etter årets tre første måneder viser at politidistriktene selv anslår å få et merforbruk på 470 millioner kroner i år, skriver Politiforum.

Bare i Oslo er det snakk om 218 stillinger. Det kan bety at politidistriktene til sammen ender med å måtte kutte hele 552 stillinger for å gå i balanse. To andre distrikt som kan gå mot store kutt, er Øst politidistrikt der 99 årsverk kan måtte kuttes, og Agder politidistrikt som har 42 årsverk på den mulige kuttlisten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fakta om mulige politikutt

Politidistriktene kan måtte nedbemanne med 552 stillinger for å få budsjettet til å gå i balanse i år. Slik fordeler de fryktede kuttene seg på politidistriktene:

Oslo politidistrikt 218 årsverk

Øst politidistrikt 99 årsverk

Agder politidistrikt 42 årsverk

Sørøst politidistrikt 34 årsverk

Sørvest politidistrikt 33 årsverk

Nordland politidistrikt 24 årsverk

Trøndelag politidistrikt 18 årsverk

Innlandet politidistrikt 16 årsverk

Troms politidistrikt 12 årsverk

Møre og Romsdal politidistrikt 2 årsverk

Finnmark politidistrikt har ifølge Politiforum brukt 3 millioner mindre enn budsjettert og behøver dermed ingen kutt slik det ligger an etter første kvartal.

– Dramatisk

Roger Bjerke, leder for styringsavdelingen i Politidirektoratet (POD), sier prognosene er litt usikre tidlig på året.

– Dette er tall etter første kvartal. Men det begynner å tegne seg en trend som vi egentlig har vært klar over, sier han.

Visepolitimester Arne Johannessen i Vest politidistrikt, som tidligere var leder i Politiforbundet, sier årets budsjett er det dårligste siden 2005, og han beskriver budsjettet som dramatisk.

– Det er lenge si­den det har vært mer behov for polititjenester og sat­sing på politiet enn akkurat nå. Det er nok å se på den internasjonale situasjonen med krig i Europa og poli­tiets egen trusselvurdering, så ser en jo behovet, sier Jo­hannessen.

Høy prisvekst

Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justisdepartementet viser til at prisveksten har vært høyere enn forventet, noe som utfordrer budsjettene til flere statlige virksomheter.

– Normalt kompenseres ikke slike forventningsavvik. Men regjeringen har varslet at vi i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 11. mai vil fremme forslag til Stortinget om pris- og lønnsjustering av statsbudsjettet basert på oppdaterte anslag.

(©NTB)