annonse

Politi vil være mer tilstede i gatene

Patruljerer
Patruljerer: Politikontakt i Nes, Gunnar Foseid, og hans kollegaer vil tre dager i uka patruljere i gatene på Årnes. (Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen)

Politiet skal bli mer synlig i gatebildet på Årnes, og nesbuene oppfordres til på bruke det lokale kontoret.

Lisbet Bekkeli Amundsen

Det har gått et halvt år siden den omstridte politireformen trådte i kraft. Reformen sørget for å slå Eidsvoll, Hurdal og Nes sammen til ett lensmannsdistrikt med hovedkontor på Råholt. Mangeårig lensmann i Nes, Bernt Ingar Jahren, ble lensmann for det nye Eidsvoll politidistrikt og har kontor på Råholt. Nes lensmannskontor ble tjenestekontor med åpningstid tre dager i uka. Kontoret betjenes av politikontakt og stedlig leder Gunnar Foseid og to betjenter. De vil sørge for at politiet blir synlig i gatebildet på Årnes.

Patruljering

– Vi har en plan som sier at det skal være synlig patruljering på Årnes flere dager i uka. Til dette arbeidet vil vi benytte oss av de mannskapene som er på kontoret, sier Foseid.

Han forklarer at det i tillegg alltid er en patrulje ute i distriktet, og denne skal også være innom Nes.

– Vi har en patrulje som kjører rundt i distriktet natt og dag hele uka. De som skal være synlige på Årnes på dagtid kommer i tillegg til denne patruljen, sier han og forklarer at dette er bestemt i samråd med lensmannen.

I forbindelse med flyttingen til Råholt uttalte Jahren at kontoret på Årnes ikke skulle bli stemoderlig behandlet.

– Han er opptatt av at Nes ikke skal få noe dårligere tilbud enn de andre to kommunene i distriktet, og at det ikke skal være mindre synlig politi her enn på Råholt og Eidsvoll. Vi forsøker etter beste evne å gi Nes et best mulig tilbud, men vi ønsker tilbakemelding fra publikum dersom det er noe de er misfornøyd med. Vi er opptatt av at publikum skal bli tatt imot med respekt og et smil, og så langt har det fungert bra. Nå møter man politi allerede i luka, og det er stort sett ikke ventetid, sier han og ber nesbuene fortsette å tipse og henvende seg til politiet.

Besøker skolene

Han vet at handelsstanden på Årnes ønsker å se mer til politiet i gatene. Foseid forklarer også at det forebyggende arbeidet i ungdomsmiljøet og samarbeidet med Nes kommune vil bli ivaretatt.

– Patruljen som er ute på dagtid har fått ansvar for sine skoler, og begge ungdomsskolene og videregående skolene i Nes vil få besøk av politiet som vil lodde stemningen ute i skolegården. Disse besøkene skal ha et positivt fortegn, forklarer han.

Foseid har registrert at det har vært uttrykt en viss bekymring for at politireformen ville medføre lite synlig politi i Nes. Han forklarer at målet er å organisere seg slik at dette inntrykket snus.

– Vi ser bekymringen og gjør noe med det. Men vi ber publikum ha litt tålmodighet med oss, sier han.

Åpent tre dager

Nes lensmannskontor er åpent for publikum mandag, onsdag og fredag. Da kan nesbuene komme hit med alle henvendelser som politiet kan bistå med. Det kan være både hvis man trenger tips og råd eller om man har vært utsatt for noe kriminelt. For å ordne pass må man imidlertid til Råholt eller Jessheim. Planen er ifølge Gunnar Foseid at dette etter hvert skal skje på Lillestrøm, men foreløpig er det drop in på Råholt. Videre forklarer han at sivilrettslige saker ikke lenger behandles på Årnes, men på Råholt.

– Vi har ingen sivilt ansatte her. Skranken vil betjenes av politimannskaper fra patruljeseksjonen i Eidsvoll politidistrikt, sier han og forklarer at kontoret vil betjenes av to betjenter i tillegg til ham. De ønsker at nesbuene fortsetter å bruke sitt lokale lensmannskontor.

– Vi er her for å ta imot henvendelser og tips fra publikum. Skjer det en akutt hendelse der det er fare for liv og helse vil vi kunne stenge kontoret og rykke ut. De dagene vi er her skal vi kunne respondere raskt hvis det skjer noe for eksempel på en skole eller ved offentlige kontorer eller andre aktører. De andre dagene er patruljebilen ute og kjører i distriktet, sier Foseid.

lisbet@raumnes.no

annonse