Totalt bruker pleierne i hjemmetjenesten 16 årsverk i bilene, noe som tilsvarer 9,7 millioner kroner.
Totalt bruker pleierne i hjemmetjenesten 16 årsverk i bilene, noe som tilsvarer 9,7 millioner kroner. Foto: Thomas Frigård

Pleierne bruker 16 årsverk på bilkjøring

Pleierne i hjemme- tjenesten skal gi rundt 400 nesbuer hjemmesykepleie over hele kommunen. Hvert år bruker pleierne 16 årsverk i bilen.

Nes

- Vi legger opp til en så fornuftig bruk av vår kompetanse og våre ressurser som mulig. Vi må forholde oss til geografien i bygda, og vi legger oss ikke opp i hvor brukerne bor, sier virksomhetsleder i hjemmetjenesten, Kjersti Åvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En til seks ganger dagen

Raumnes har samlet data fra kommunen og analysert bilbruken i hjemmetjenesten. Totalt har hjemmetjenesten 56 biler som daglig brukes av leierne for å reise rundt til rundt 400 brukere. Hver av bilene blir årlig kjørt 30 000 kilometer. Til sammen kjører altså pleierne i hjemmetjenesten nesten 1,7 millioner kilometer i året.

- Vi fører ikke noen oversikt over hvor mye tid vi bruker i bilen, men brukerne får besøk fra en til seks ganger om dagen, sier Åvik.

God logistikk

Setter man gjennomsnittsfarten på bilene til 55 kilometer i timen på turene pleierne har rundt i bygda, så vil man komme fram til at pleierne bruker 30 545 timer i bilen. Dette tilsvarer 16 årsverk, og i kroner og øre vil dette si 9,7 millioner kroner. Legger man på kostnadene til drivstoff vil utgiftene for kjøringen ligge på rundt 11 millioner i året.

Rådmann Johnny Pedersen konkluderer med at brukerne av hjemmetjenesten bor spredt.
Rådmann Johnny Pedersen konkluderer med at brukerne av hjemmetjenesten bor spredt. Foto: Thomas Frigård

- Vårt fokus er å få mest mulig pleie og utbytte av hver tur, og derfor legger vi vekt på å ha en god logistikk, sier Åvik.

Gir pleie der folk bor

I gjeldende omsorgsplan ligger det planer om å etablere omsorgsboliger, og kommunen er i gang med dette arbeidet. Hvis flere av hjemmetjenestens brukere velger å bosette seg i slike boliger vil pleierne kunne effektivisere pleien ved redusere tiden de sitter i bilen. En større andel av årsverkene vil på denne måten kunne brukes til å gi brukerne pleie.

- Det ligger planer for en slik endring, men vi må bare forholde oss til der brukerne bor. Vår jobb er å gi dem pleie der de bor, sier Åvik.

Brukerne bor spredt

Rådmann Johnny Pedersen viser til at Nes er en arealmessig stor kommune, og at dette naturlig nok vil føre til at hjemmetjenesten må bruke mye tid i bil.

- Befolkningen i vår kommune er spredd, og de som trenger ytelser fra hjemmetjenesten bor også spredt, sier Pedersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ingen garantier

Omsorgsplanen legger som nevnt opp til at man skal opprette omsorgsboliger. Spørsmålet er om dette garantert vil endre bilbruken til hjemmetjenesten.

- Har dere noen garanti for at de som har behov for hjemmetjenester bosetter seg i sentrale omsorgsboliger?

- Nei, noen garanti har vi ikke. De som fortsatt ønsker å bo hjemme må vi fortsatt yte tjenester til som i dag, men noen av innbyggerne vil nok ønske å flytte til mer praktiske og sentrumsnære boliger med et større sosialt fellesskap, sier rådmannen.

Vi må forholde oss til geografien i bygda, og vi legger oss ikke opp i hvor brukerne bor.

Kjersti Åvik, virksomhetsleder i hjemmetjenesten