annonse

Planlegger 80 km/t der skolebarna skal krysse Hvamsmovegen

Graver til GSV
Graver til GSV: Her graves det til gang- og sykkelveg på Hvamsmovegen. Planovergangen kommer midt på denne sletta. (Foto: John Arne Paulsen)
Ber om tiltak
Ber om tiltak: Nes kommune påpeker behov for fartsreduserende tiltak der myke trafikanter fra Tomteråsen (i bakgrunnen) skal krysse Hvamsmovegen på en ny planovergang. (Foto: John Arne Paulsen)

Statens vegvesen har lagt inn 80 km/t der Tomteråsen-barna skal krysse Hvamsmovegen.

John Arne Paulsen

Nes kommune har gjennomgått Statens vegvesens planer for ny gang- og sykkelveg langs Hvamsmovegen.

Som kjent skal denne på et nytt punkt nedenfor Tomteråsen krysse fylkesvegen. Kommunen reagerer på at vegvesenet har lagt inn 80 km/t på dette stedet, som vil være en del av en skoleveg for barna som skal til og fra Neskollen skole.

– Skolebarn blir nødt til å krysse over en veg med fartsgrense 80 km/t, uten fotgjengerovergang, for å komme seg til skolen. Vi ser ikke dette som en trafikksikker løsning, påpeker Andrea Eriksen, vegingeniør i Nes kommune.

I stedet anbefaler hun å få senket fartsgrensen til minst 60 km/t og helst 40 km/t på dette stedet. Hun mener også at det mest fornuftige er å gjøre overgangen om til et gangfelt.

– For at dette ikke skal bli en falsk trygghet, bør det også iverksettes fartsdempende tiltak på strekningen, legger Eriksen til.

john@raumnes.no

annonse