KJERNEKRAFT: Dette er eksempel på et minikjernekraftverk, BWRX-300, utviklet av GE-Hitachi.

Politikerne søker kunnskap om kjernekraft

Regjeringens energikommisjon slår ikke beina under en atomkraftsatsing i Norge. Ordfører Grete Sjøli betegner det som viktig å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om temaet.

Ifølge Dagbladet torsdag har den regjeringsoppnevnte energikommisjonen en positiv holdning til at Norge skal satse på atomkraft. I Nes har Naturvernforbundets lokalleder uttalt seg positivt til kjernekraft.

Vi spurte ordfører Grete Sjøli om hva hennes parti lokalt tenker om å satse på kjernekraft som et alternativ i energimiksen i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det har ikke vært oppe som tema hos oss ennå. Jeg kan ikke si noe konkret om hva Ap lokalt mener om dette på det nåværende tidspunkt, sier hun.

DETTE ER ENERGIKOMMISJONEN

Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. februar 2022 en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft.

Kommisjonens mandat er knyttet til disse fem overordnede temaene:

• hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i rask endring

• perspektiver for utviklingen i kraftforbruket

• potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon

• perspektiver for forsyningssikkerheten

• sentrale interessemotsetninger i energipolitikken

Kilde: energikommisjonen.no

Hun har merket seg at det er krefter som ønsker kjernekraftverk velkommen, og som til og med kan se for seg at det etableres i Nes.

Les også
Naturvernforbundets lokalleder sier ja til kjernekraft som en del av energimiksen

– Ja, jeg har fått med meg det. Men jeg kan ikke ta stilling til dette sånn uten videre. Vi får komme tilbake til det på et senere tidspunkt, når vi eventuelt har hatt noen diskusjoner på det, sier Sjøli.

Kunnskapsbehov

På spørsmål om hva hun synes om at regjeringens energikommisjon skal ha en positiv holdning til kjernekraft på norsk jord, svarer hun at temaet er vanskelig.

– Debatten de siste dagene har handlet om å skaffe seg nok kunnskap til å vite hva dette innebærer. Nok kunnskap er viktig, fastslår hun.

MERKER SEG DEBATTEN: Ordfører Grete Sjøli (Ap) har merket seg debatten om kjernekraft. Hun forteller at temaet ikke er diskutert i lokallaget i Nes.

Ifølge Dagbladet skal energikommisjonen komme med sin utredning neste uke. Utredningen skal gi svar både på hvordan Norge skal produsere nok kraft, og hvordan man skal bruke kraften mest mulig effektivt i årene framover.

Les også
– Kjernekraft er den tryggeste energikilden

Tsjernobyl

Kraftbehovet øker og det å skaffe nok strøm betegnes som en stor politisk prosess. Kjernekraft er i søkelyset. For mange går tankene til atomkraftulykker som har fått svært store konsekvenser gjennom historien. Tsjernobyl-eksplosjonen i daværende Sovjetunionen i 1986 er en av dem. Den førte blant annet til at radioaktive skyer kom inn over Norge og la igjen forurenset nedfall over store områder, blant annet i fjellområdene Valdres, Jotunheimen, Nord-Trøndelag og sørlige områder i Nordland. Reaktoreksplosjonen i Tsjernobyl betegnes som historiens verste atomkraftulykke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lagres under bakken

Norsk Kjernekraft AS, som nå ønsker å bygge ut kjernekraft på norsk sokkel, viser til at den teknologiske utviklingen har eliminert muligheten for at slike ulykker igjen kan inntreffe.

– Moderne kjernekraftverk er den tryggeste energikilden vi har, og avfallet kan trygt lagres under bakken. Gitt en lekkasje i fjern framtid, vil strålingen i området være lavere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen, altså ufarlig, fastslår selskapet på sine nettsider.

Et kjernekraftverk på størrelse med en fotballbane kan ifølge Norsk Kjernekraft AS produsere fem ganger mer strøm enn det vindkraftverket på Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal har kapasitet til.

Les også
Naturvernforbundet støtter ikke bygging av atomkraftverk i Norge