VIKTIG VALG: Det er mange ting man må tenke på før en søker om barnehageplass. Lene Skjelin vurderte reiseveg, utetid og om barnehagen tilbyr alle måltider før hun søkte. Her er hun sammen med datteren Nora utenfor Espira Evangtunet barnehage. Foto: Heidi Wexels Riser

Opptatt av reiseveg, utetid og mat

Reiseveg var en viktig faktor da Lene Skjelin skulle velge barnehageplass til datteren Nora. Det er mange valg som må tas før man søker barnehageplass.

Fristen for å søke om barnehageplass nærmer seg og for mange foreldre er det mange valg som må tas før man søker om barnehageplass.

19 barnehager

– I Nes er valgmulighetene store. Totalt er det 19 barnehager å velge mellom. 16 er private og tre er kommunale. Det er barnehager i alle deler av bygda og fokusområdene varierer fra barnehage til barnehage, sier Stine Larssen Hofseth, barnehagesjef i Nes kommune.

Hun oppfordrer de som skal søke om en barnehageplass om å reise på besøk til de barnehagene som kan være aktuelle å søke på.

– Besøker man barnehagen får man mulighet til å hilse på personalet og man kan med egne øyne se hvordan barnehagedagen fungerer. Har man vært på besøk er det enklere å gjøre sine egne erfaringer før man tar det endelige valget, fortsetter barnehagesjefen.

– Et besøk i et par barnehager før man bestemmer seg hvor man skal søke er viktig, sier Lene Skjelin, som akkurat har fått en barnehageplass i Espira Evangtunet barnehage på Årnes til datteren Nora på ni måneder.

TILBUD TIL ALLE: Barnehagesjef, Stine Larssen Hofseth, regner med at alle som søker ved hovedopptaket får tilbud om en barnehageplass, men førsteønske blir nødvendigvis ikke oppfylt. Foto: Heidi Wexels Riser

Tur og mat

Hun forteller at de står på venteliste for å få en barnehageplass på Opaker som er nærmere der de bor.

– Vi bor på Bjertnes så med tanke på reiseveg er det mest praktisk for oss å ha en barnehageplass på Opaker, sier Skjelin.

Hun forteller at hun er opptatt av at barna skal få være mye ute og komme seg ut på tur og at barnehagen tilbyr alle måltider.

Oversikt over barnehager i Nes kommune og antall plasser dersom alle barna er over 3 år

Auli barnehage: 70

Korsdalen barnehage, Auli: 89

Hoppensprett Fjellfoten barnehage: 135

Læringsverkstedet Haga barnehage: 62

Korsdalen barnehage, Hagadalen: 49

Espira Fenstad barnehage: 78

Hoppensprett Brårud barnehage: 136

Norlandia Neskollen barnehage, Melkevegen: 142

Norlandia Neskollen barnehage, Tellusvegen: 133

Læringsvekstedet Øvre Neskollen barnehage: 119

Tomteråsen barnehage: 64

Hoppensprett Udnes Naturbarnehage: 54

Vormsund barnehage: 96

Skogbygda barnehage: 48

Espira Opaker barnehage: 102

Læringsverkstedet Husmo barnehage: 77

Espira Kløverenga barnehage: 117

Årnes barnehage: 146

Espira Evangtunet: 90

Totalt antall plasser i barnehagene i Nes: 1 808

Kilde: Nes kommune

– Aller helst skulle vi gjerne hatt en barnehageplass på Bjertnes. Så vi håper selvfølgelig at det kommer en barnehage der, fortsetter Skjelin.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Barnehagesjefen forteller at stadig flere gjør som Skjelin og søker om barnehageplass gjennom året.

– I fjor kom det rundt 230 søknader om barnehageplass ved hovedopptaket, men antall søknader til hovedopptaket går ned fordi flere søker gjennom året. Barna er født til forskjellige tider på året og trenger derfor barnehageplass til forskjellig tid. Det er ikke alle som trenger en barnehageplass 1. august, når barnehageåret starter, sier Larssen Hofseth.

Hun forteller at barnehagene tar inn barn fortløpende om de har plass.

Tilbud til alle

Søknadsfristen for å søke om en barnehageplass er 1. mars, og barnehagesjefen anbefaler alle å søke på minst to barnehager.

– Søknaden sendes inn elektronisk og det er samme søknadsskjema for alle barnehagene i Nes og felles opptak uansett om du søker privat eller kommunal barnehage, sier barnehagesjefen.

Hovedopptaket med frist 1. mars gjelder plasser for barnehageåret 2020–2021 med oppstart i perioden 1. august til 1. desember 2020.

Barnehagesjefen tror at alle som søker ved hovedopptaket vil få et tilbud om plass, men ikke nødvendigvis i den barnehagen de har som førstevalg.

– Årets spenningsmoment er hvor mange som søker om barnehageplass på Auli. Denne uka fikk jeg informasjon om at beboere på Rånåsfoss, som nå er en del av Nes, har fått oppsigelse av sine barnehageplasser av Lillestrøm kommune. Hvilken betydning det får for hvor mange som søker i Auli-området gjenstår å se, fortsetter Larssen Hofseth.

Hun forteller at hun vil følge nøye med.

– Årets barnehageopptak vil gi indikasjoner på hva jeg må prioritere utover året, avslutter barnehagesjefen.