INVITERER TIL NÆRINGSSEMINAR: Lars Roald Johansen, kommunalsjef for kultur og mangfold (t.v.), ordfører Grete Sjøli og Remy Skogstrand, daglig leder i Innovasjon Gardermoen forteller at de ønsker å samle næringslivet på næringsseminar i Nes kulturhus 14. juni. Her kan næringslivet selv komme med innspill. Foto: Elisabeth Johnsen

Ønsker næringslivet velkommen til seminar

Nes kommune, Innovasjon Gardermoen og Nes Næringsforening samler næringslivet på næringsseminar for å bygge grunnlaget for fremtidens næringsliv i Nes.

– Jeg tok initiativ til dette seminaret for å gjøre noe for næringslivet etter det mange har opplevd som en tung periode, sier ordfører Grete Sjøli.

Hun viser til at næringslivet er inne i en spennende tid og utfordringene har stått på rekke og rad de siste årene med både pandemi, unormalt høye strømpriser og inflasjon som presser rentene oppover og kroneverdien nedover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vil styrke næringslivet

Ved å samle næringslivet og bygge tettere relasjoner ønsker Nes kommune, Innovasjon Gardermoen og Nes Næringsforening å styrke næringslivet i regionen, og kommunen skriver i en pressemelding at det å knytte nettverk og jobbe på tvers av bransjer om et felles mål og interesse om vekst i regionen gagner alle.

Har analysert næringslivet

Jan Ludvig Andreassen fra EIKA Gruppen og Hanne M Toftedal skal presentere en analyse om næringslivet i Nes og om hva Nes er gode på, kan vokse på og bli bedre på. Etter dette inviteres det til workshop.

– Her kan næringslivet selv komme med innspill på hva de ønsker søkelys på fremover og hvordan næringslivet kan jobbe sammen med næringsforeningen og Innovasjon Gardermoen for å vokse, skape nye arbeidsplasser og fremme Nes som en attraktiv region å etablere seg i, sier Remy Skogstrand, daglig leder i Innovasjon Gardermoen.

– Vi mener at det viktigste med et slikt seminar er å kunne involvere næringslivet slik at vi kan legge premissene til rette for hva som skjer fremover. Et engasjert næringsliv er et sterkere næringsliv og kommunen ønsker å være med på å løfte næringslivet i regionen med å legge til rette for møteplasser og samarbeid mellom næringsforeningen og Innovasjon Gardermoen i tiden fremover, sier Lars Roald Johansen, kommunalsjef for kultur og mangfold.