FLERE DYR: Lisensjakta inne i ulvesonen har avdekket det Viltnemnda i Nes betegner som en underestimering av antallet dyr i våre skogsområder. Foto: Heiko Junge

Ønsker meldinger om ulvespor: – Flere ulver er lite folkesky

Viltnemnda i Nes er svært interessert i ulvespor nå som forholdene er så gode i skogen. Nye ulver skal registreres.

Viltnemndleder i Nes, Olav Mæhlum, er ikke overrasket over behovet for å øke fellingskvoten i Aurskog-reviret. Tidligere denne uka ble kvoten økt til sju ulver.

Overrasker ikke

– Det overrasker meg ikke i det hele tatt at man nå finner flere ulver i flokkene. Dette gjelder ikke bare i Aurskog-reviret, men i de fleste revir, sier Mæhlum.

De siste vintrene har vært preget av dårlige snø- og sporingsforhold.

GODE SPORINGSFORHOLD: Viltnemnda i Nes er nå meget interessert i meldinger om ulvespor i snøen nå. Det er gode forhold for registrering av ulvene i våre skogsområder. Foto: Skolt Foto: Henrik

– Dette har vært medvirkende til at de estimerte bestandstallene har vært altfor lave. Det viser seg nå både i Aurskog- og Kynna-reviret, der det er åpnet for jakt, sier Mæhlum.

– Underestimert

Han fastslår at bestandstallet er underestimert i veldig mange revir.

– I Aurskog startet de med to dyr. Tirsdag var de oppe i sju. Sporingsforholdene nå viser at det er mange, mange flere enn tallene Statens naturoppsyn (SNO) har operert med, sier viltnemndlederen.

– Mange har hevdet dette i lengre tid?

– Ja, og det vi ser nå er en bekreftelse på at man har hatt rett i sine vurderinger, sier Mæhlum.

Sist uke utvidet man fellingsområdet i Aurskog opp til Nes-grensa. Mæhlum mener man burde gått inn i Nes.

– Ingen stor skade

– Det er jo ingenting som sier at de ulvene ikke kan være i Nes. Det er dokumentert at de har vært inne i Nes tidligere. Søndre del av Nes burde vært med i jaktsona, mener Mæhlum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han ser ikke noe problem knyttet til at jakta nærmer seg naboreviret, Mangen.

– Det hadde ikke gjort noen stor skade om man felte en ulv fra Mangen-flokken. Den sjansen kunne man gjerne tatt, sier Mæhlum.

– Så man trenger ikke være så redd for at man eventuelt feller en ulv som ikke hører hjemme i Aurskog-flokken?

– Nei. Det hadde ikke gjort noen stor skade. Vi har så tett med ulv i skogsområdene her nå, at vi har bestemt oss for å gå sammen for å få dokumentert og kartlagt dette best mulig, sier Mæhlum.

Meget gode forhold

Nå er det snø og gode sporingsforhold.

VILTNEMNDLEDER: Olav Mæhlum. Foto: John Arne Paulsen

– Derfor anmoder vi alle som ser ulvespor om å si fra til oss. Enten til oss i viltnemnda, eller til skogsjef Ståle Glad-Iversen i Nes kommune. Så følger vi opp med SNO. Tisse- og bæsjeprøver er også veldig interessante å få i tillegg, for da kan man skille nye dyr fra de som allerede er registrert, sier Mæhlum.

Ulver nær Årnes

I samarbeid med skogsjefen i Nes kommune jobber den lokale viltnemnda også med sporinger og DNA-analyser for å få registrert en tidligere omtalt ulvegruppe som ikke er med i registreringen inne øst for Årnes.

– Disse ulvene viser seg å være veldig lite folkesky og beveger seg ofte nær og i bebyggelse.
Olav Mæhlum, viltnemndleder

– I den forbindelse har SNO vært inne i bildet flere ganger den siste tiden. Vi vet at i hvert fall tre uregistrerte dyr har holdt sammen i mange måneder i skogsområder nær Årnes. Disse viser seg å være veldig lite folkesky og beveger seg ofte nær og i bebyggelse, sier Mæhlum.

Han blir stadig sikrere om at det dreier seg om et nytt revir.

– Ja. Det er interessant å merke seg at disse ulvene flere ganger er blitt observert på ett sted samtidig som Mangen-flokken er observert på et helt annet sted langt unna, inne i sitt revir, sier Mæhlum.