Tiltakshaver vil sette opp en brakkerigg for 40 boenheter på dette området. Kommunens nei er påklaget, og nå etterlyser de klagebehandlingen.
Tiltakshaver vil sette opp en brakkerigg for 40 boenheter på dette området. Kommunens nei er påklaget, og nå etterlyser de klagebehandlingen. Foto: Jan Erik Hæhre

Ønsker å bygge brakkerigg med 40 hybler - får ikke svar fra kommunen

Drøye to og en halv måned etter at klagen ble sendt, etterlyser tiltakshaver svar på klagen. Nå har de fått et foreløpig svar fra Nes kommune.

– Etter hva jeg kan se har kommunen ikke gitt et foreløpig tilsvar på når klagen kan forventes å bli behandlet, skriver advokat Yngve Romsvik i advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS.

Advokaten peker på reglene i forvaltningsloven, og minner i tillegg om at kommunen plikter å sende saken til klageinstansen eller fatte nytt vedtak innen åtte uker.

Denne gang har kommunen svart, og beklager at det ikke er gitt foreløpig svar i saken. Det pekes i svaret også på at klagen kom i ferien, og ble liggende en stund på grunn av ferieavvikling i avdelingen. 

Har bedt om en uttalelse

Når det gjelder realitetene i saken, peker kommunen på at tomta det er snakk om grenser til en fylkesveg, og at avstanden til vegen er mindre enn veglovens bestemmelser. Derfor er saken sendt til Statens Vegvesen for uttalelse.

Avslutningsvis skriver kommunen i sitt svar at klagen må behandles politisk, og vil bli lagt fram for behandling ved første mulighet.

Boligbrakker

Det er selskapet Dalsæt Eiendom som har søkt om å sette opp midlertidige boligbrakker på den gamle fotballbanen ved Udnes forsamlingshus. Planen er at brakkene skal ha 40 boenheter, beregnet på pendler i området.

Tiltakshaver fikk først avslag, med begrunnelse i at området er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting, og ikke til boliger. Tiltakshaver søker dispensasjon fra arealformålet.

Kommunen har også begrunnet avslaget med at tiltaket ikke er å anse som et beskjedent tiltak, og at midlertidige tiltak bare kan få dispensasjon i to år. Kommunens erfaring er at slike saker ofte blir permanente da det er vanskelig å avslutte bruken av brakkene.

I tillegg mener kommunen området ligger usentralt til, og vil føre til økt bilkjøring. Derfor er klagen nå sendt til vegvesenet for en vurdering.

Overvekt av fordeler

Tiltakshaver er selvsagt ikke enig med kommunens vurdering. De mener det er en klar overvekt av fordeler, og at det dermed må gis dispensasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det pekes videre på at området ble benyttet til midlertidig barnehage, i påvente av at en permanent barnehage skulle ferdigbygges på Neskollen. Området er delvis planert og godt egnet for plassering av en slik brakkerigg for boliger.

Venter på behandling

Tiltakshavers plan er altså å sette opp en brakkerigg i to etasjer med 40 hybler for ukependlere.

Nå venter altså tiltakshaver på klagebehandlingen. Klagen ble i følge advokaten sendt 4. juli.

janerik@raumnes.no