Områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde legges nå ute til offentlig ettersyn.
Områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde legges nå ute til offentlig ettersyn. Foto: Tommy Simon Norum

Områdereguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn

Områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde legges ut til offentlig ettersyn.

Det bestemte politikerne i formannskapet da de behandlet saken i forrige uke. Da utvalget for teknikk, næring og kultur behandlet saken valgte de blant annet å ta parkeringsbestemmelsene ut av planen. Men Tone Rønoldtangen (Ap) valgte å fremme rådmannens opprinnelige forslag på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og fikk flertall for det. Det betyr at planen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen næringsområde, og tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Området er i gjeldende kommuneplan hovedsakelig avsatt til nåværende og framtidig næringsbebyggelse.

I forrige uke uttalte kommunalsjef Elisabeth Frøyland at de har flere næringsaktører som har henvendt seg med tanke på ledige næringsarealer på Herbergåsen.