PÅ PLASS: Nytt skilt med korrekte historiske opplysninger er nå på plass på veggen på Årnes gamle skole. Karin Valen-Sendstad og Jon Fyhri i Raumnes historielag sørget for å skru opp skiltet på veggen. Foto: Heidi Wexels Riser

Nytt skilt er på plass på Årnes gamle skole: – Det er viktig at historien er riktig

Raumnes historielag la seg flate og bestilte nytt informasjonsskilt til Årnes gamle skole da det ble oppdaget at det ikke var Arnstein Arneberg som hadde tegnet bygget, slik man alltid har trodd.

– Nå er skiltet med riktig informasjon skrudd opp. Det er viktig at historien er riktig og nå står det rett arkitekt på skiltet, sier Karin Valen-Sendstad i Raumnes historielag.

På det blå skiltet på veggen på Årnes gamle skole, som ble satt opp i 2007, sto det at arkitekt Arnstein Arneberg tegnet skolen som sto ferdig i 1921. At det var Arneberg som tegnet skolen har vært en etablert sannhet i over 100 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men det viser seg altså å være feil.

NYTT SKILT: Et nytt skilt med historiske korrekte opplysninger er nå på plass på veggen på Årnes gamle skole. Foto: Heidi Wexels Riser

Flere kilder bekrefter

– Det var Sverre Eier som for en tid tilbake leste i biografien til arkitekt Ivar Næss der står det at det var han som tegnet Årnes skole, sier Kjell Aasum i Aarnæs Historiske Selskab, som også har engasjert seg i saken i et leserinnlegg, som sto på trykk i Raumnes i mars i år.

Da saken ble omtalt i mars Aasum at et referat fra Nes herredsstyres møte 18. november 1918 bekrefter at det var Næss som tegnet skolen på Årnes. Der står det at et enstemmig herredsstyre besluttet å utbetale arkitekt Næss 800 kroner for utført arbeide ved tegning til Aarnes skole.

I referatet fra åpningen av skolen, som stor på trykk i Romerikes Blad i desember 1921, sto det at byggekomiteens formann Josef Gaarder takket arkitekt Næss for hans strålende planlegging og at han hadde all ære for byggverket.

– I byggeregnskapet fra 1922 står det oppført et nytt honorar til Næss på 11.492 kroner, forteller Aasum videre.

Historiske skilter i 2007

Da Raumnes Historielag i 2007 hang opp 21 blå skilt på ulike bygninger i bygdesenteret var det for å gjøre historien til bygningene mer interessant og ta vare på historien for ettertiden.

Nå viser det seg imidlertid at skiltet på den gamle skolen på Årnes inneholder feil. Der står det nemlig at det er Arnstein Arneberg som er arkitekten til skolebygningen som sto ferdig i 1921.

– Så fort vi ble gjort kjent med denne saken bestilte vi et nytt skilt som nå er på plass. Det er viktig at det er den riktige historien som bringes videre, sier Valen-Sendstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi legger oss helt flate. Vi tok det for gitt at det var Arnstein Arneberg som hadde tegnet skolen. Det har jo alltid blitt sagt at det var han, fortsetter Valen-Sendstad.

Arneberg var svogeren

I likhet med sin svoger, Arnstein Arneberg, var Ivar Næss en av landets fremste arkitekter.

– Han hadde god utdannelse, blant annet studerte han ved Den kongelige tegneskole i Kristiania og ved Victoria and Albert Museum i London. Tidlig på 1900-tallet åpnet han privat arkitektpraksis i Kristiania. Det kan nevnes at Næss også har tegnet Udnes aldershjem, som sto ferdig i 1924, forteller Aasum, som er opptatt av at den skal æres den som æres bør.