VIL HA BRU OVER ELVEMØTET: Direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier AS. Foto: Heidi Wexels Riser

Nye Veier om E16: – Oppgradering av eksisterende veitrasé er mest sannsynlig

– Hvorvidt prosessen stopper opp, vil avhenge av hva IKP-styret vedtar, sier direktøren for Nye Veier.

I et intervju med Glåmdalen sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier AS, at opprustning av dagens E16, en såkalt 0+-løsning, nå er mest aktuelt.

Les også
Her setter Nes-politikerne foten ned for bru over elvemøtet

Uttalelsen kommer etter at Nes-politikerne sa klart nei til bru over elvemøtet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dermed ser det også ut til at det ikke blir noen ny motorveg.

Les også
E16: Dette skjer nå

– Slik saken framstår virker det som om utbedring eller oppgradering av den eksisterende veitraseen er mest sannsynlige utfall. Vårt generelle mandat er det samme som før – nemlig å utarbeide og gjennomføre veiprosjekter med den mest gunstige samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Der har vi tidligere varslet at det er C-korridoren som er mest interessant, men den virker jo ikke å være gjennomførbar etter vedtaket Nes kommunestyre nå har fattet, konstaterer Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye veier AS til regionavisen.

Nye Veier vil be det interkommunale styret som består av ordførerne fra Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger å peke på hvilke alternativ som finnes videre.

– Vi har vært tydelige: C-korridoren er ikke bare vårt foretrukne alternativ – det er også det eneste av alternativene vi mener det bør jobbes videre med. Og konklusjonen vår ligger fast, sier direktør samfunn og utvikling i Nye Veier AS, Finn Aasmund Hobbesland.

Les også
Vi vil ha en ny veg – prosessen er ikke stoppet

Da kommunestyret behandlet E16 og trasévalg før jul, sa kommunestyret nei til Nye Veiers ønske om å bygge bru over Glomma ved elvemøtet. Samtidig innser Nes-politikerne at dette vil gjøre det vanskeligere å få til en enighet mellom de fire kommunene der strekningen skal gå.

Nye Veier står steilt på at vegen skal bygges i et sørgående alternativ ved elvemøtet, med støtte fra Ullensaker og Kongsvinger. Sør-Odal har foreløpig ikke tatt stilling.

– Vi har merket oss hvordan Nes stiller seg, og det er naturlig at IKP-styret på første møte gir oss en klar beskjed om hva dette betyr for arbeidet videre – altså hvilke alternativer som i praksis finnes. Hvorvidt prosessen stopper opp, vil avhenge av hva IKP-styret vedtar. Vi har ikke tatt stilling ennå til hvilke konsekvenser dette får for hvordan vi skal engasjere oss videre i veiprosjektet.

Les også
E16: Staten har ingen planer om å gripe inn