BETRYGGENDE RESULTAT: Nye målinger av bakterieinnholdet i badevannet på Veslesjøen (bildet) og Daskerudstranda viser betryggende resultater. Foto: Fred C. Gjestad

Nye prøver av badevannet: Rent og ryddig, men kaldt

Nye prøver av badevannet ved Veslesjøen og Daskerudstranda viser at vannet er trygt å bade i.

Miljørettet helsevern Øvre Romerike tar sommerens badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i for store og små slik at ingen blir syke av å bade. Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker. Dette er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. I tillegg måles temperaturen på badevannet.

Betryggende resultater

I Nes tas det prøver av vannet i Veslesjøen og i Glomma ved Daskerudstranda. I en pressemelding fra Miljørettet helsevern Øvre Romerike opplyses det at de siste prøvene ble tatt tirsdag denne uka. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene.

Når det gjelder badetemperaturen, viser målingene at det er relativt kaldt i vannet de fleste steder. Varmeste temperatur ble målt til 18 grader, som blant annet ble målt på Veslesjøen. På Daskerudstranda holder vannet 17 grader. Ifølge Miljørettet helsevern Øvre Romerike framstår badeplassene i det alt vesentlige som rene og ryddige.

Korona-regler

Badegjestene over hele Øvre Romerike bes om å følge noen retningslinjer for å begrense smitterisiko. Det anbefales at man følger de samme rådene som ellers om god håndhygiene, å holde minst en meters avstand til folk utenfor egen husstand og å bli hjemme dersom man er syk.