annonse

– Nestangen er et viktig område for mennesker som bor på Årnes

Et viktig område
Et viktig område: Nestangen og elvemøtet er viktige elementer i identiteten til Årnes, mener Årnes Vel. Bildet er tatt fra Elvekongen i juni. (Foto: Tommy Simon Norum)
Tett med vieskog
Tett med vieskog: Fra Vorma opp mot Nes kirkeruiner er det tett med vieskog. Dette er hva man så av kirkeruinene fra elva i juni. (Foto: )

Årnes Vel har sendt høringsinnspill til skjøtselsplanen for Nestangen. Velforeningen mener stedet er et viktig element i identiteten til Årnes.

Tommy Simon Norum

Som tidligere omtalt i Raumnes jobber kommunen nå med en skjøtselsplan for Nestangen, som i disse dager er ute på høring. Nestangen er området fra E16 ved Nes kirke og ut til Nes kirkeruiner like ved elvemøtet mellom Vorma og Glomma.

– Selv om Årnes Vel i hovedsak skal ivareta befolkningens interesser «på den andre siden av elva» oppfattes Nestangen som et viktig område for mennesker som bor på Årnes, skriver leder i Årnes Vel, Vidar Nordby, i et høringsinnspill til Nes kommune.

Identiteten til Årnes

– Elvemøtet og Nestangen er viktige elementer i identiteten til Årnes. Mange ser dette området fra sin bolig, men også når

de går for eksempel på elvestien fra brua og til Hennisand, skriver Nordby, som også påpeker at området er et viktig utflukts- og rekreasjonsområde.

– En mulig etablering av tursti i området vil bli flittig benyttet av mennesker fra hele Nes, skriver Nordby i sitt høringsinnspill på vegne av Årnes Vel.

Nordby skryter også av skjøtselsplanen som han tror vil danne et godt grunnlag for videre arbeid med området.

– Det synes som grunneierne i området er positive til planen. Dette er veldig bra. Vi håper derfor at planen blir vedtatt og at området i mange år framover vil framstå som et område lokale grunneiere og Nes kommune kan være stolte av å vise fram som et unikt naturområde, skriver Nordby.

Urørte kantsoner

Raumnes har snakket med flere som ønsker at kirkeruinene skal hogges fram og bli bedre synlig, spesielt fra elva. Fagansvarlig grønt i Nes kommune, Leif Kvernhaugen, forteller at det må tas flere hensyn.

– Det skal være urørte kantsoner ned mot Glomma og Vorma, og det skal stå igjen en skjerm, sier Kvernhaugen, som legger til at det skal åpnes litt.

– Vi skal hogge ut noe i forhold til den nye planen, så det kan bli mer glissent enn det er i dag. Det kan også bli noen korridorer hvis det er naturlig, selv om det ikke blir laget noen nye åpninger. Området fra klokketårnet ned mot elvemøtet har vi tidligere ikke fått lov til å røre, i tillegg til at det er både bratt og rasutsatt, sier Kvernhaugen.

tommy@raumnes.no

annonse