Byrådet i Oslo går av: Onsdag ble det klart at byrådet i Oslo går av etter at det under bystyrets møte ble fremmet et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg. Leder av Nes MDG, Jo Inge Buskenes, understreker at dette ikke påvirker Nes-politikernes motivasjon for å stå på inn mot høstens stortingsvalg. Foto: Erik Røseid

Nes MDG etter byråds-dramaet: – Påvirker ikke vår motivasjon

Byrådet i Oslo går av som et resultat av mistillitsforslaget som ble fremmet mot byråd Lan Marie Berg. Leder av Nes MDG, Jo Inge Buskenes, understreker at dette ikke påvirker motivasjonen inn mot høstens valgkamp.

– Jeg konstaterer at et flertall har uttrykt mistillit mot Lan Marie Berg. Jeg trekker da konklusjonen at byrådet går av, sa Raymond Johansen da avstemningsresultatet ble kjent, ifølge NRK.

Ordfører Marianne Borgen (SV) vil nå gå i gang med drøftinger for å finne ut hvordan man kan løse situasjonen med gruppelederne i bystyret.

Målsettingen er å se hvilket parlamentarisk grunnlag som finnes for et nytt byråd.

Stilte kabinettsspørsmål

Rundt klokken 1300 onsdag ble det klart at byrådet i Oslo går av.

Bakgrunnen for dette er at det under bystyrets møte ble fremmet et mistillitsforslaget mot MDGs byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg.

Mistillitsforslaget ble møtt med et kabinettsspørsmål av Byrådet. Mistillitsforslaget fikk flertall, hvilket betyr at byrådet går av.

Går av: Oslo-Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg går av etter at det under bystyrets møte onsdag ble fremmet et mistillitsforslag mot henne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Grønn omstilling

MDG har sittet i posisjon i Oslo siden de rødgrønne partiene vant valget i kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Oslo har siden den gang vært et viktig utstillingsvindu for MDG.

Leder av Nes MDG, Jo Inge Buskenes, understreker at situasjonen i Oslo ikke påvirker deres motivasjon til å drive valgkamp fram mot høstens stortingsvalg.

– Arbeidet med den grønne omstillingen må uansett gjøres, med eller uten MDG i posisjon i Oslo, sier Buskenes.

– Jeg engasjerte meg politisk for å bidra i arbeidet med å stoppe naturens forfall og sikre livsgrunnlaget for ettertiden. Dette er viktigere enn enkeltpersoner og partier, angår oss alle, og kan kun løses i fellesskap, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Saken har mange sider

Da Raumnes var i kontakt med Nes MDG forut for byrådets beslutning om å gå av, understreket leder Jo Inge Buskenes at han synes det var krevende å uttale seg bastant om en sak han kun kjente via mediene.

– Vi synes saken har mange sider, slår han fast.

– Det er bra at byrådet endelig vil sikre Oslo godt reservevann, etter pålegg fra Mattilsynet og mange tiår med utsettelser. Kostnadssprekken var nok også vanskelig å forutse, blant annet fordi etterspørselen på visse type maskiner, arbeidskraft og kompetanse har økt, mens tilbudet er redusert av pandemien. Av liknende grunner sprekker eksempelvis også Hareides Intercity-prosjekt i Moss med sju milliarder og Rogfast med fire milliarder, legger han til, med henvisning til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Sitter på bystyrets nåde

– Bruddet på informasjonsplikten er litt mer ullen, poengterer Buskenes.

– Byrådet sitter på bystyrets nåde, så det er bystyrets rett å si ifra hvis hele eller deler av byrådet ikke har deres tillit. Byrådet mener informasjon bør kvalitetssikres før det legges fram til bystyret, mens bystyret mener det burde vært varslet tidligere. Det kunne nok byrådet gjort, men tidsbruken virker samtidig innenfor normalen, kanskje særlig når dette er største utbyggingsprosjektet i Oslo noensinne, understreker han.

Stilte kabinettspørsmål: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) informerte onsdag bystyret om at byrådet går av som et resultat av at mistillitsforslaget mot byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg fikk flertall. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Brudd på informasjonsplikten

Bakgrunnen for at det ble fremmet mistillit mot byråden er at den nye reservevannforsyningen for Oslo kommune blir 5,2 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

Dette informerte byråd Lan Marie Berg bystyret om 20. mai i år. Dette mente bystyret var for sent.

Denne saken kommer i kjølvannet i en tilsvarende sak et halvt år tilbake i tid, også den gang ble det rettet mistillit mot byråden.

Situasjonen da var at NRK hadde avslørt hundretusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Over 15.000 av dem var i etatene Berg har ansvaret for. Hun ble også den gang anklaget for brudd på informasjonsplikten overfor bystyret.

– Overdreven reaksjon

– Byrådet virker altså ikke helt uten skyld, men vi synes reaksjonen er overdreven og at bystyre, byråd og faginstanser kommuniserer for dårlig. Mange har nok litt skyld i dette, påpeker Buskenes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kanskje det blir sånn når vi angriper heller enn å hjelpe hverandre? Når vi snakker til og ikke med hverandre? Når vi for lett tror det verste om hverandre, legger lederen av Nes MDG spørrende til.

Kabinettspørsmål

Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering eller et byråd kan bruke overfor nasjonalforsamlingen eller bystyret i et parlamentarisk system.

Når en regjering, et byråd eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål.

Kabinettspørsmålet i denne saken ble stilt på bakgrunn av et såkalt mistillitsforslag.

Et slikt forslag fremmes av en nasjonalforsamling eller et bystyre for å uttrykke mistillit overfor en regjering, et byråd, eller et av dets medlemmer. Får et slikt forslag flertall må vedkommende gå av.

Kilde: Store Norske Leksikon