ÅRETS ELGJAKT: Viltnemnda opplyser at elgjakta starter allerede mandag i Nes, men av viktige årsaker venter de fleste en stund til før startskuddet går. (Illustrasjonsbilde)

Nes-jegerne flest venter med elgjakta

Fra førstkommende mandag er det lov å begynne elgjakta i Nes, men de fleste venter en stund til.

Den lokale viltnemnda opplyser at det er åpnet for elgjakt i Nes allerede fra 25. september.

– Det er tidlig. Det er i slutten av brunsttiden, og mange mener at i den perioden er det viktig at elgen har ro. Veldig mange jaktlag i Nes ser det som fornuftig å vente litt. Jeg erfarer at de fleste setter i gang torsdag 5. oktober, sier Olav Mæhlum, viltnemndleder i Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ulv i området

Elgbestanden er stadig avtagende, og det tar jaktlagene hensyn til.

– Det blir stadig færre elg, og særlig da øst for Glomma, sier Mæhlum.

Han legger til at elgjegerne flest i Nes har vært og er flinke når det gjelder hensynet til bestanden.

Et overvåkingsprogram for hjortevilt viser også en nedgang i elgbestanden.

– Øst for Glomma har det vært en for hard beskatning av bestanden. Det er ulv i området, og det ble en periode ikke tatt tilstrekkelig hensyn til ulvens predasjon, sier viltnemndlederen.

Eksplosjon på 80-tallet

I en periode for rundt 15 år siden ble det også tatt ut for mange produksjonsdyr. Jaktlagene øst for Glomma var i en sone sammen med mange nabokommuner, og i sonen totalt sank bestandstallene betydelig. De siste årene har fokuset på å beholde produksjonsdyr stått sterkt.

FORTSATT NEDGANG: Olav Mæhlum, viltnemndleder og leder av utvalget for vilt og fisk i Nes, sier elgbestanden øst for Glomma i Nes fortsatt er avtagende.

Ut på 80-tallet var det veldig mye elg i skogene våre. Da fikk vi en eksplosjon i bestanden, blant annet siden flatehogst av skog ga veldig gode beitegrunnlag for elgen.

– Toppen i Norge begynte på 90-tallet og varet til rundt årtusenskiftet. Da var hele den norske elgbestanden stor. Rundt årtusenskiftet ble det et år felt totalt 42 000 elg. I fjor ble det felt rundt 29 000, sier Mæhlum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mer hjort

Før årtusenskiftet økte man beskatningen og man tok ut mye mer elg enn hjort i Norge. Mæhlum sier at de to nå har byttet plass.

– I fjor ble det felt rundt 50 000 hjort i Norge. Nå tas det ut mer hjort enn elg på landsbasis, og hjorten er også i stadig større grad på veg inn i våre skogsområder. Det er i ferd med å etablere seg en hjortestamme her, sier viltnemndlederen.

Det blir felt stadig flere hjort på Østlandet, og han spår ny rekord igjen i år.

Her i Nes ble det felt fire hjort i fjor. Tallene er ikke store, men i dag ses hjorten uansett som en konkurrent til både rådyr og elg.

Vinterbeitet

Vinterbeitet til hjort og elg er mye det samme. Et hovedspørsmål er om det er mat nok til hjort i tillegg til elgstammen og den store rådyrstammen vi har nå.

– Det er mange krefter som vil ha inn hjort i våre områder, men vi har vel aldri fått noe klart svar fra forskerhold på hvordan det vil slå ut med tanke på de elge og rådyrbestandene vi har her fra før.

De eksisterende artene må tas tilstrekkelig hensyn til.

– Derfor er jaktkvotene på hjort fyldige. Det er slik at hjortebestanden skal holdes nede inntil man vet hvor stor den kan være, sier Mæhlum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.