Grete Sjøli er glad for at Nes nå er godkjent som Trafikksikker kommune.
Grete Sjøli er glad for at Nes nå er godkjent som Trafikksikker kommune. Foto: Jan Espen Mathisen

Nes godkjent som Trafikksikker kommune

Nes kommune satser stort på trafikksikkerhet for innbyggerne, og er nå utnevnt til Trafikksikker kommune.

- Dette er et kvalitetsstempel, konstaterer ordfører Grete Sjøli.

Torsdag kom meldingen fra Trygg Trafikk om at Nes kommune er godkjent som Trafikksikker kommune. Trygg Trafikk konstaterer at Nes satser stort på trafikksikkerhet for sine innbyggere, og at de tar sitt ansvar på alvor.

Ville være med

- Ordfører og rådmann ønsket at Nes skulle være med på dette, og vi har jobbet systematisk for å bli en Trafikksikker kommune. Det er viktig å sikre veger, og forebygge ulykker, sier Sjøli.

I Nasjonal Transportplan for perioden 2014-2023 var det fokus på dette, og alle har hørt om den såkalte 0-visjonen, altså en visjon om null drepte i trafikken.

Berører alle innbyggerne

Mandag vil ordføreren motta godkjenningsskiltene som viser at kommunen er en Trafikksikker kommune. Trygg Trafikk og fylkeskommunen vil være til stede.

- Trafikksikkerhet berører alle kommunens ansatte og innbyggere, simpelthen fordi vi alle er trafikanter, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er, og hvordan kommunene skal jobbe for å sette trafikksikkerheten på dagsorden.

En viktig aktør

Trygg Trafikk peker også på at kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Kommunen er vegeier, barnehage- og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, og dermed pålegger det kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.

Blant kriteriene for å bli godkjent, er at kommunen må ha et utvalg med ansvar for trafiikksikkerhet.

Folkehelsearbeid

Trafikksikkerhet skal også være en del av folkehelsearbeidet i kommunen. I tillegg er det en rekke andre faktorer som må oppfylles. Det har altså Nes kommune klart.

- Samtidig er det viktig å understreke at det ikke vil skje ulykker. Og vi har fortsatt en lang veg å gå når det gjelder gang- og sykkeleveger, sier ordfører Grete Sjøli.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Trafikksikkerhet handler da heller ikke kun om fysiske tiltak, men også holdningsskapende arbeid er viktig.