MER TIL BREDBÅND: Nes kommune kan fortsette bredbåndutbyggingen, takket være nye midler fra Nkom. Foto: Erlend Aas/Scanpix

Nes får 5,2 millioner i bredbåndsstøtte: Disse områdene blir prioritert

Takket være helt ferske midler, kan utbyggingen av bredbånd i Nes fortsette. Nå står nye områder for tur.

16 kommuner og regioner i Viken får tilsagn om til sammen 78,1 millioner kroner i støtte til utbygging av bredbånd. Dette skal bidra til utbygging av bredbånd for inntil 3600 husstander de kommende årene.

Kommunene som får midler er: Aremark, Aurskog-Høland, Halden, Indre Østfold, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Modum, Nes, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Sigdal. Nes får 5 285 000 i denne tildelingen.

NYE OMRÅDER: Solvar Sollied Hanssen, avdelingsleder teknikk i Nes kommune, mener det er positivt at nes kommune har fått mer støtte til bredbånd. Foto: Jan Erik Hæhre

Solvar Sollied Hanssen, avdelingsleder teknikk i Nes kommune, opplyser at beløpet som er tildelt, er det samme det ble søkt om for 2021.

Nye områder

– Vi har fått støtte til områdene vi har søkt på. Nå gjelder det områdene Brårud-Eidsvoll grense på vestsiden av Vorma, Fenstad-Eidsvoll grense på østsiden av Vorma, Finstadteiet-Brårud, Neskollen-Tomteråsen og Hvamsvegen fra nord for Flakstadkroken og mot Udnes. Det er de områdene vi har fått tildelt midler til i denne omgangen her, sier Hanssen.

Les også
Politikerne lovte brebånd i 2017. Nå sliter Arne med å tro på nye valgløfter

Han forklarer at midlene kommer fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), men at det er fylkeskommunen som står som søker på vegne av kommunene. Kommunene må selv stille opp med et tilnærmet likt beløp for å få gjennomført prosjektene.

– Vi håper på oppstart neste år for utbygging av bredbåndnettet i de områdene vi har fått midler til nå, sier Hanssen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han opplyser at det jobbes med å lage en strategi som sier noe om hvordan kommunen skal prioritere de områdene som fremdeles ikke har dekning. Han forklarer at arbeidet med å bygge ut bredbåndnettet går smått framover, og nå starter arbeidet i seks nye områder. Dette er Ingeborgrud-Fallet, Greniskogen, Sæterstøa, Kjærnsmo-området, Hvamsvegen fra Rotneskrysset mot Hvam vgs. og Flakstadkroken mot grensa til Lillestrøm kommune.

– Svært positivt

– Vi har tidligere fått midler i 2019 og 2020, og det er svært positivt at vi har fått tildelt midler i år også, sier Hanssen.

Han kan ikke gi noe tall på hvor mange husstander som mangler bredbånd i Nes per i dag, og det er også vanskelig å si nøyaktig hvor mange nye husstander som får bredbånd for de 5,2 millioner kronene som ble tildelt denne uka.

– Når det gjelder prosjektene vi hadde på Østgård, Bodding, Togstad og Røavegen, ble det søkt om midler for å legge bredbånd til i underkant av 900 boliger, men vi havnet på 1500-1600, sier Hanssen.

Han forklarer at politikerne har et hårete mål når det gjelder bredbånd, men han tør ikke si noe om når alle husstander i Nes skal få bredbånd.

Dyrt i spredt bebyggelse

– Det begynner etter hvert å bli færre og færre områder med tett bebyggelse som mangler bredbånd. Men vi har en del områder med veldig spredt boligbygging, og det er store kostnader med å få fram infrastruktur i de områdene. Når vi begynner å snakke om enkelthus kan det også bli litt verre å få mye midler. Det kan hende vi må se på andre løsninger enn de som ligger innenfor Nkom-midlene, sier Hanssen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han forklarer at det blir ny søknadsrunde for midler til bredbåndsstøtte neste år.

– Vi har vært klare på at vi vil søke hvert år, avslutter han.

Alle skal ha lik tilgang

I en pressemelding fra Viken fylkeskommune heter det at utbygging av bredbånd i Norge skjer i utgangspunktet ved at kommersielle aktører bygger ut, der det er befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Kartlegging viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får et bredbåndstilbud med en slik modell.

– Alle som bor i Viken skal ha lik tilgang til bredbånd, uavhengig av hvor man bor. Denne ordningen sikrer dette. Alle som har søkt om midler denne gangen har fått tilsagn, og det er vi glade for, sier fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp).

Ikke kommersiell utbygging

Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har ansvar for utlysing og gjennomføring av anbudskonkurranser, med mer.

Tilbudet er rettet mot områder som mangler bredbånd på minimum 30 Mbit/s og ikke har grunnlag for kommersiell utbygging. Etter søknad kan disse få tilskudd til utbygging av bredbånd med en hastighet på minimum 100 Mbit/s.