Stadig færre blir arbeidsledige i Viken. Foto: Ørn E. Borgen

Nedgang på 1.720 arbeidsledige i Viken

Ved slutten av forrige uke var det registrert totalt 35.480 arbeidsledige i Viken fylke. Det er 1.720 færre enn ved forrige måling som ble utført den 16. juni.

Alle de arbeidsledige tilsvarer 5,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og av de er 45,3 prosent kvinner, og 54,7 prosent menn.

På landsbasis i samme periode var det registrert 143.111 arbeidsledige, en nedgang på 8359 fra forrige måling.

Alle de arbeidsledige tilsvarer 5,1 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Her ligger altså Viken fylke høyere enn landsgjennomsnittet.

Av alle de nyregistrerte arbeidsledige i Norge fra forrige uke, oppga 1.388 at de er eller kommer til å bli permitterte.

1.251 sier de har mistet jobben, eller at de kommer til å gjøre det.

I tillegg til de helt arbeidsledige er det i Viken registrert 30.941 delvis arbeidsledige, og 2.753 arbeidssøkere på tiltak.

At en arbeidssøker er på tiltak vil si at de deltar på et av Navs tiltaksprogrammer for å komme seg tilbake i jobb.