NATURVERN OG KJERNEKRAFT: Karin Olsen fra Brårud er styreleder i Naturvernforbundet i Nes. Hun har engasjert seg sterkt i temaet kjernekraft i Norge.

Naturvernforbundets lokalleder sier ja til kjernekraft som en del av energimiksen

Er norsk kjernekraft løsningen? Naturvernforbundet i Nes setter søkelyset på kjernekraft som et alternativ i vårt stadig mer energikrevende samfunn. 15. februar skal det drøftes i Kulturkafeen på Årnes.

Naturvernforbundet i Nes inviterer alle interesserte til et foredrag med en av toppene i Norge innen kjernefysikk.

– Vi er så utrolig heldige å få kjernefysiker Sunniva Rose til å holde foredrag i Nes etter vårt årsmøte i februar, et åpent møte. Hun skal snakke om kjernekraft, og er innstilt på å legge fram temaet slik at det er forståelig for alle, uansett kunnskapsnivå, sier Karin Olsen, styreleder i Naturvernforbundet i Nes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Målet er å dele pålitelig informasjon om kjernekraft som en alternativ energiløsning.

– Sunniva Rose er kjernefysiker og har doktorgrad innen temaet. Hun har informert om kjernekraft i over ti år. Hennes bok “Vi er stjernestøv – kjernefysikk for folk flest” er lettlest og kan anbefales til alle som vil bli kjent med kjerneenergi, sier Olsen.

Foredragsholderen er også glad for mange spørsmål.

Høyaktuelt

– Vi satser på å strømme foredraget og gjøre opptak, men spørsmålene får du bare stilt ved å møte opp, understreker Olsen.

Hun betegner temaet som stort og høyaktuelt.

– Det er utrolig viktig å dele kunnskap. Teknologien er modernisert og kan ikke sammenlignes med Tsjernobyl, eller Fukushima for den saks skyld, sier Olsen.

Les også
Het debatt rundt MyGame – unge eksponeres på film i idrettshaller

Hun viser til at stadig flere av de som blir spurt om dette i dag, begynner å bli positive til kjerneenergi.

– Men altfor mange vet ikke nok, og det er det som er det viktigste poenget for meg ved å engasjere Sunniva Rose. Det er veldig viktig å spre kunnskap slik at vi kan kommunisere basert på et godt nok grunnlag, sier Olsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Varmt om hjertet

– Mener du personlig at kjernekraft er en del av løsningen?

– Dette ligger meg veldig varmt om hjertet, og jeg har satt meg godt inn i dette. Nå opplever jeg at det sies mye som er feil når det diskuteres rundt kjernekraft. Faktafeilene florerer, sier lokallagslederen.

Olsen understreker at Naturvernforbundet i Nes nå i første omgang kun er opptatt av at man skaffer seg nok kunnskap til å kunne vurdere om tiden er moden for kjernekraft som et alternativ.

– Men rent personlig ønsker jeg at man etter hvert sier ja til kjernekraft som en svært viktig del av energimiksen, sier Olsen, og viser til at teknikken har gått videre, både når det gjelder sikkerhet og avfallshåndtering.

Om Sunniva Rose:

Sunniva Rose har doktorgrad i kjerne- og energifysikk. Hun har i mer enn 10 år drevet aktiv forskningsformidling, om kjernekraft og energi spesielt, og realfag, forskning og teknologi generelt – gjennom sin rosa blogg, Instagram, kronikkskriving i tradisjonelle aviser, deltagelse på radio og TV.

I 2020 skrev hun boken “Vi er stjernestøv – kjernefysikk for folk flest”.

Sunniva jobber i dag som kommunikasjonsansvarlig i nyoppstartede Norsk Kjernekraft AS.

FOREDRAGSHOLDER: 15. februar holder Sunniva Rose foredrag i Kulturkafeen på Årnes. Temaet er kjernekraft.

Naturen bygges ned

Mye natur bygges ned rundt oss.

– Vi har et nytt vindkraftverk i nabokommunen Nord-Odal som har rasert store naturområder. I tillegg er det lansert planer som kan innebære at man ender opp med å bygge ut betydelige naturarealer også i Sør-Odal, sier Olsen.

Hun erfarer at denne utviklingen foregår rundt i hele Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Et minikraftverk basert på kjernekraft trenger plassen av en fotballbane. Det produserer balansekraft og gir derfor stabil energi. Det er ikke avhengig av vind eller sol. Man kan i prinsipp sette dem opp hvor som helst, sier Olsen.

– Ville du akseptert et kjernekraftverk i ditt nærområde?

– Jeg kunne hatt et slikt kraftverk som nærmeste nabo. Jeg ser ikke på det som noe problem. Et kjernekraftverk er bra for miljøet. Det gir mindre fotavtrykk gjennom betydelig mindre arealbruk, bruk av færre råstoffer og et relativt lite utslipp, sier hun.

Norsk Kjernekraft

Olsen viser også til at varme fra kjølevannet til et kjernekraftverk kan utnyttes på en god måte.

– Det er faktisk ikke så dumt å sette det opp i nærheten av en stor industribedrift, for eksempel et gartneri, som trenger mye varme. Varme fra kjølevannet til et kjernekraftverk kan utnyttes i stort monn, sier Olsen.

Igjen understreker hun at det nå i første omgang handler om å øke kunnskapsgraden rundt temaet.

Dette er hovedpunkter i Sunniva Roses foredrag 15 februar:

• Hva er kjernekraft og hvordan fungerer et kjernekraftverk.

• Hva med radioaktivt avfall? Hva er dette, og hva man kan gjøre med det.

• Hvor farlig er det? (Er det farlig?).

• Hva er stråling og radioaktivitet – hvilke stråledoser er farlige, og hva er det ikke?

• Hvordan er kjernekraft sammenliknet med andre energikilder, hva er det totale, negative fotavtrykket til kjernekraft, vindkraft, vannkraft og andre?

Aksjeselskapet Norsk Kjernekraft er etablert for å belyse temaet kjernekraft i Norge og å tilrettelegge for bygging av små minikraftverk. Selskapet henviser blant annet til omfattende livsløpsanalyser som både EU og FN nylig har gjennomført.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Advarer mot radon-svindel

– Disse avdekker at kjernekraft rent helsemessig sett er den tryggeste energikilden som finnes, og at avfallet fra anleggene kan lagres trygt i undergrunnen, sier Olsen.

En undersøkelse gjennomført av Norstat i fjor høst viste at stadig flere nordmenn er for kjernekraft i Norge. Naturvernforbundet i Nes håper mange møter opp når temaet drøftes i Kulturkafeen 15. Februar.