Potetbonde Anders Nordlund skal snakke om mer frukt og grønt og mulighetene i vårt område.
Potetbonde Anders Nordlund skal snakke om mer frukt og grønt og mulighetene i vårt område. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Næringsseminar under Matfestivalen med mat og klima som tema

Klimasmart mat og frukt- og grøntveksten er blant temaene når det inviteres til næringsseminar i forbindelse med Matfestivalen.

«Men mat ska’ rem ha» er tittelen på næringsseminaret i forbindelse med Matfestivalen. Torsdag inviterer arrangørene i samarbeid med Nes landbrukslag og Nes Næringsforening til seminar i forbindelse med Matfestivalen, og programmet er omfattende i løpet av det snaut tre timer lange seminaret. Blant annet skal Anders Nordlund, potetprodusent og tidligere styreleder i gartnerhallen snakke om «Mer frukt og grønt: Muligheter i vårt område?»

Ny teknologi

Arrangørene stiller i invitasjonen noen sentrale spørsmål, som «Kan Nes-bonden ta del i frukt- og grøntveksten?» og «Hvordan kan vi produsere mer klimasmart mat og samtidig ta bedre vare på jorda?»

Videre skal seminaret berøre temaer som agronomutdanning for framtida, ny teknologi for bærekraftig ugraskontroll, samt at Teff-produsentene i Nes skal få presentere seg. Seminaret avslutte med at Runar Bålsrud, adm.dir. Innovasjon Gardermoen, skal snakke om strategisk næringsplan for Gardermoregionen med vekt på nettopp brød og sirkus.

Ønsker velkommen

Rådmann Jon Sverre Bråthen skal stå for den offisielle åpningen av seminaret, der det også blir en kaffetår og litt å bite i. Selv om temaene er landbruksrelatert, berører det i stor grad hele Nes-samfunnet, og seminaret bør være interessant for mange utenom landbruket også.

Raumnes har tidligere i sommer omtalt nesbuen Ole Erik Lunder, masterstudent ved NMBU og Klimapilot i Oslo kommune. Han skal snakke om klimaendringene, og hvordan Nes-bonden kan bidra og tilpasse seg.

Ole Erik Lunder skal snakke om klimaendringer og Nes-bonden.
Ole Erik Lunder skal snakke om klimaendringer og Nes-bonden. Foto: John Arne Paulsen

I Norgesgruppen

Vi har også omtalt de to eritreerne som produserer Teff, og som nå skal lansere melet i Norgesgruppen. Bereket Ghebreslassie og Dawit Tekeste maler og pakker melet på Haga.

Hvam vgs er også en viktig aktør, ikke minst når det gjelder utdanning av framtidas bonde, og skolen skal snakke om klimasmart matproduksjon, bærekraft og presisjonssprøyting.

Seminaret skal være ferdig i god tid til den offisielle åpningen av Matfestivalen.