MILJØFIENDTLIG: Gummigranulat på kunstgressbaner utgjør trolig den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Nå skal gummien sjekkes

I inneværende måned innleder Statsforvalteren et landsomfattende tilsyn med kunstgressbaner som er utstyrt med gummikuler.

Kunstgressbaner med gummigranulat skal kontrolleres. Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomfører dette på oppdrag fra Miljødirektoratet. Formålet er å sjekke om eierne følger det nye regelverket som skal hindre at gummigranulat sprer seg i miljøet.

Tilsynsaksjonen er rettet mot ansvarlige for kunstgressbaner med gummigranulat. I Nes har både FUVO IL og Hvam IL tatt konsekvensen av nye regler fra 2021 og bygget kunstgressbaner med mer miljøvennlig, sandbasert underlag. Haga IF og Raumnes & Årnes IL har fortsatt gummigranulat på sine kunstgressflater.

Disse forholdene er spesielt viktige i aksjonen:

◾ at utendørs baner som er etablert eller rehabilitert etter 1. juli 2021 har barrierer rundt idrettsbanen som hindrer spredning av gummigranulat

◾ at det fins opplegg som hindrer spredning av gummigranulat ved brøyting og lagring av snø, drens- og overvann utendørs og avløpsvann innendørs

◾ at eiere har tiltak som hindrer spredning av gummigranulat ved bruk av banen eller bruk av anleggsmaskiner

◾ at gummigranulat er levert til lovlig avfallsmottak

Kilde: Statsforvalteren.no

Aksjonen skal pågå i seks uker fra mai til juni.

– I hovedsak er det kommuner som eier slike baner og som derfor vil bli kontrollert, men også idrettslag eller andre foreninger kan vente å bli kontrollert dersom de eier eller drifter slike anlegg, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Stor kilde til mikroplast

Ifølge Miljødirektoratet er gummigranulat fra kunstgressbaner trolig den nest største landbaserte kilden til mikroplast i Norge. Mange kunstgressbaner består av syntetiske gressmatter som blir tilsatt gummigranulat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Tidligere undersøkelser har vist at omtrent seks prosent av gummigranulatet havner utenfor banene hvert år. Gummigranulat fører til et årlig utslipp av mikroplast på i underkant av 6000 tonn, opplyser Statsforvalteren.

Nye regler i 2021

Denne utslipps- og spredningsproblematikken er bakgrunnen for at det i juli i fjor ble innført nye regler i forurensningsforskriften.

– De nye reglene stiller krav til utforming og drift av idrettsbaner med plastholdig, løst fyllmateriale, og gjelder både utendørs og innendørs idrettsbaner, forklarer Statsforvalteren.

Det er første gang det gjennomføres en tilsynsaksjon med disse kravene i forskriften.

Et interessant punkt, kanskje spesielt knyttet til gummigranulatbaner som har eksistert en stund, er om det finnes opplegg som hindrer spredning av gummi ved brøyting og lagring av snø, og om det er risiko for at gummikuler blir med avløpsvann ut i vassdragene.

Ifølge Miljødirektoratet slippes 19 000 tonn mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Halvparten av mikroplasten ender opp i havet.