– Får vi ikke svar på spørsmålene som nå henger i lufta, er det uforsvarlig å ta i bruk skolen

Innflyttingen på Vormsund ungdomsskole kan bli utsatt, dersom ikke kommunen klarer å dokumentere at alt har gått etter boka.

Det er klart etter at Raumnes mandag formiddag har loddet stemningen blant politikere fra de største partiene i Nes.

Etter planen skal elever og ansatte flytte inn i nye Vormsund ungdomsskole 1. mars. Nå kan det gå mot utsettelse - dersom ikke kommunen klarer å komme opp med gode svar på hva som har skjedd i saken.

Les også
De faglig uenighetene om grunnforholdene var så dype at direktoratet ble bedt om å mekle

Administrasjonen i Nes kommune har varslet en orientering i formannskapet tirsdag denne uken.

– Får vi ikke svar på spørsmålene som nå henger i lufta, er det uforsvarlig å ta i bruk skolen, sier Frps Tove Nyhus.

KAN BLI UTSATT: Elever og ansatte skal om kort tid etter planen flytte inn i Vormsund ungdomsskole. Nå åpner politikerne for at innflyttingen kan bli utsatt. Foto: Raumnes
Les også
Full kvikkleire-forvirring: – Jeg instruerer rådmannen hvis det blir behov

Ukjent rapport

I forbindelse med byggingen av skolen har det blitt utført en rekke grunnundersøkelser. Konsulentselskapet Rambøll laget den siste og største geotekniske rapporten om grunnforholdene, som ble lagt fram for politikerne i 2016. Rambølls konklusjon er at det er trygt å bygge skolen.

Men Raumnes har avslørt at det også finnes en annen, uavhengig rapport, en såkalt tredjepartsvurdering, utført av NGI (Norges Geologiske Institutt) i 2016. Denne rapporten har aldri har vært lagt frem for beslutningstakerne. NGIs rapport er kritisk til Rambølls rapport.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Rapporten politikerne aldri fikk

– Kommunen har ansvaret

NGI konkluderer med at det er funnet kvikkleire midt under Vormsund ungdomsskole. NGI skriver også at det ikke kan utelukkes at det ligger et lag av sammenhengende kvikkleire under ungdomsskolen.

Les også
– Skolen ligger ikke på kvikkleire

Det store, og så langt ubesvarte spørsmålet, er derfor: Har Rambøll tatt hensyn til de kritiske innvendingene fra NGI?

I saksdokumentene til møtet i formannskapet tirsdag bekrefter kommunen at den per nå ikke sitter på den nødvendige dokumentasjonen.

«Vi har bedt Rambøll om å legge frem dokumentasjon på at alle forhold som framkom i 3.partskontroll er ivaretatt i Rambølls prosjektering», heter det i sakspapirene.

Og videre:

«Vi har bedt NGI bekrefte at de har mottatt dokumenter for kontroll».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Har tiltakene som NGI anbefalte blitt ivaretatt? Det er tydelig at det har vært uenighet mellom aktørene, og at det derfor hersker usikkerhet. Men til syvende og sist er det kommunen som har ansvaret, fastlår Frps Tove Nyhus.

TYDELIG: Tove Nyhus (Frp) fastslår at det er kommunen som har ansvaret for at alt er på stell. Foto: Tommy Simon Norum
Les også
Dette er kvikkleire-rapporten politikerne aldri fikk

– Mitt inntrykk er at kommunen bagatelliserer dette litt. Det må kunne settes et godkjent-stempel på skolen, sier Nyhus.

Vil ha svar

Høyres Kjell Jevne har varslet en interpellasjon i kommunestyret 9. februar.

Et av de fire spørsmålene han vil ha svar på av ordføreren, er om hun kan bekrefte at alle kritiske bemerkninger fra NGI til Rambølls undersøkelser er svart ut på en tilfredsstillende måte.

– Får jeg ikke gode nok svar på spørsmålene, sier jeg nei til at skolen kan tas i bruk nå, fastslår Jevne overfor Raumnes.

Les også
– Aldri feil å ta en ekstra sjekk

Nye tiltak

Senterpartiets Tom Roterud deler oppfatningen til Jevne og Nyhus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi må være trygge på at alle nødvendige tiltak er gjort. Hvis så ikke er tilfelle, blir det kanskje aktuelt å skyve på innflyttingen til oppstart av det nye skoleåret til høsten, sier Roterud.

Aps Erlend Helle sier det er uaktuelt å kompromisse på sikkerheten.

– Vi skal vite at alt er i orden og at alle regler er fulgt. Folk skal slippe å være engstelige. Hvis ikke all dokumentasjonen er på plass, må vi se på behovet for ytterligere tiltak. Da kan en utsettelse bli aktuelt, sier Helle til Raumnes.

FLERE SPØRSMÅL: Erlend Helle (Ap) åpner for at innflyttingen i Vormsund ungdomsskole kan bli utsatt. Men han har forhåpninger til at administrasjonen vil legge frem god nok dokumentasjon på at alt er i orden. Foto: Jan Erik Hæhre
Les også
Nes kommune må trygge innbyggerne etter Gjerdrum-skredet

Avventer møte tirsdag

Partikollega Tone Rønoldtangen er den mest tilbakeholdne av politikerne Raumnes har snakket med.

– Jeg skal ikke spekulere i hva resultatet av dette blir, før orienteringen i formannskapet i morgen. Da vi sa ja til å bygge skolen var vi overbeviste om at det var greit, sier Rønoldtangen.

Les også
Ungdomsskolen ligger få meter fra kvikkleiresonen – nå vil politikere ha ny gjennomgang

Ole Einar Bakke fra Tverrpolitisk Seniorliste levner ingen tvil om hva han mener.

– Det er uforsvarlig å ta i bruk skolen, slik saken står nå. Det må nye undersøkelser til, sier Bakke til Raumnes.