MÅ BETALE: I 2014 åpnet ny E16 fra Slomarka til Kongsvinger. Fra midten av august må også elbilene betale bompenger på denne strekningen. Bildet er fra åpningen av vegen. Foto: Jan Erik Hæhre

Nå må elbiler betale bompenger på E16

15. august er det slutt på at elbiler kjører gratis på E16 mellom Slomarka og Kongsvinger.

Selskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen melder nå at de øker takstene for bompassering på den aktuelle E16-strekningen, som ble åpnet i 2014. I tillegg til bommen på E16, øker prisene i bommene på fv. 175 Åsum og fv. 250 Fulu.

Les også
Kongsvinger-ordføreren: – Vi ønsker ny veg

Vegfinans har også vedtatt å innføre bompengebetaling for nullutslippskjøretøy. Nullutslippskjøretøy er definert som helelektriske- eller hydrogendrevne kjøretøy.

Takstoversikten viser imidlertid at nullutslippskjøretøy, i praksis elbiler, slipper betydelig rimeligere gjennom bommen enn bensin-, diesel- og hybridbiler.

Vedtak i oktober

Politikerne i Nes ga sin støtte til dette i oktober i fjor, i dette vedtaket: «Nes kommune gir tilslutning til at nullutslippskjøretøy kan belastes 50 prosent av normal takst i bompengeavgift på E16 strekningen Slomarka – Kongsvinger, og støtter med dette forslaget fremmet av Innlandet fylkeskommune».

Les også
E16: Nye Veier står på sin anbefaling

I annonsen fra Vegfinans er det henvist til flere stortingsproposisjoner som grunnlag for å fatte et slikt vedtak, i tillegg til at de fire kommunene og to fylkeskommunene har gitt sin støtte til forslaget.

77 prosent elbiler

I gjeldende transportplan er det mål at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025. Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene være tilnærmet nullutslipp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
E16: MDG-jubel for smalere veg

Statens vegvesens oversikt over nybilsalget i Norge viser at 77 prosent av førstegangsregistrerte personbiler i 2022 er nullutslippskjøretøy. I 2021 var tallet 63,4 prosent. Bare 13 prosent av førstegangsregistrerte biler i år er bensin eller diesel.

To takstgrupper

Ett av lokkemidlene har vært gratis bompasseringer. Nå innføres betaling for elbilene i stadig flere bommer, og fra 15. august må du betale på E16 mot Kongsvinger selv om du kjører elbil.

Vegfinans E16 Kongsvingervegen opererer med to takstgruppe, en for biler med totalvekt under 3500 kilo, og en for biler med totalvekt over 3500 kilo.

Les også
Nytt budsjettkompromiss kan føre til E16-utsettelser

Velger du å ha bombrikke og avtale, får du 20 prosent rabatt om din bil er i takstgruppe én. Nullutslippskjøretøy i taksgruppe én får i tillegg 50 prosent rabatt etter brikkerabetten.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe to slipper å betale bompenger.

Gyldig avtale

Selv om du har elbil, må du likevel sørge for gyldig brikke og avtale. Hvis ikke, må du betale ordinær takst.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst, skriver selskapet i varselet om nye bomtakster.

Les også
Vil ha færre firefelts motorveger

Fra 15. august vil det koste 38 kroner for biler i takstgruppe én, og 62 kroner i takstgruppe to. På sidevegen er taksten det halve.

Raskere nedbetaling

Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS er et bompengeselskap som står for delfinansieringen av E16-utbyggingen mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengene.

REVET: Bommen på Nybakk ble revet i mars 2017, fem og et halvt år før opprinnelig planlagt. Foto: Jan Erik Hæhre

Første etappe av E16, strekningen Kløfta-Nybakk, ble åpnet høsten 2007, og der ble bommen revet i mars 2017, fem og et halvt år før tiden. Økt trafikk og lave renter ga raskere nedbetaling, og tallene viste at det hadde passert 31,6 millioner kjøretøy på Nybakk på ni og et halvt år med bom.

680 millioner kroner

Etappe to av E16-utbyggingen, strekningen Slomarka-Kongsvinger, ble åpnet rett før jul i 2014. I følge Vegfinans er prognosen at bommen kan tas ned i 2030.

– Det gjenstår om lag 680 millioner kroner å betale. Nåværende prognoser viser at anlegget vil være nedbetalt i cirka 2030, skriver avdelingsleder Birgitte B. Johansen i Vegfinans i en epost til Raumnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Har utredet E16 for 160 millioner kroner

Hun peker imidlertid på at prognosene er beheftet med usikkerhet rundt utviklingen av trafikk og rentenivå. I tillegg har pandemien påvirket trafikken.

– Trafikken har vært vesentlig lavere under pandemien, og dette har påvirket prognosen for nedbetalingstidspunktet, skriver Johansen.