annonse

Nå er boligprosjektet godkjent i Husbanken

Prosjektering
Prosjektering: Det blir detaljprosjektering av de nye boligene for personer med rusrelaterte utfordringer på Gorolundtomta etter jul. Byggestart blir trolig til våren. (Foto: Jan Erik Hæhre)
Informasjon
Informasjon: Rådmann Jon Sverre Bråthen kom med en statusrapport for prosjektet. (Foto: Jan Erik Hæhre)
Dette er saken

+ Byggingen av de mye omtalte rusboligene starter til våren. Det skisseres at detaljprosjekteringen skal skje i perioden januar til mars.

Jan Erik Hæhre


annonse