MANGE MØTTE OPP: Folkemøtet ble holdt i på Bjørkelangen. Temaet omhandlet sonderinger knyttet til vindturbinbygging i naturområder i Nes og Aurskog-Høland.

Motvind i nabokommuner: – Dialog med flere grunneiere

Det foregår konkrete vindkraft-sonderinger både i Aurskog-Høland og Sør-Odal.

Nylig holdt Motvind Oslo og Akershus et åpent folkemøte om vindkraft. Blant temaene på møtet var angitte planer for Aurskog-Høland og Nes.

Møtet ble holdt på Bjørkelangen, med et omfattende program (se faktaboks).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

FAKTABOKS - På møteagendaen

Folkemøte om vindkraft, arrangert av Motvind Oslo og Akershus onsdag 19. april:

• Velkommen v/ nestleder i Motvind Oslo og Akershus, Jan Gunnar Berg.

• «Energipolitikk på feil spor» v/ rådgiver i Motvind Norge, Hogne Hongset.

• «Vindkraft; et miljø- og energipolitisk blindspor» v/ nestleder i Motvind Norge, John Fiskvik.

• «Ulovlige snarveier til vindkraftutbygging» – animasjonsfilm.

• «Vindkraftanleggenes destruktive virkning for naturverdier» v/ Per Inge Østmoen.

• Lokale innlegg og appeller.

• Spørsmål og innspill fra salen.

I en presseinvitasjon til møtet opplyser Jan Gunnar Berg, nestleder i Motvind Akershus og Oslo, blant annet at det foreligger pågående planer om vindkraftanlegg i kommunene Aurskog-Høland og Nes og at formålet med folkemøtet var å gi kunnskap og forståelse for hvilke konsekvenser en slik utbygging vil få for natur og mennesker i området.

– Vi er kjent med at selskapet Vindr er i dialog med flere grunneiere om utbygging i Aurskog-Høland. I Nes kommune driver Akershus Energi med sonderinger, opplyste Berg før folkemøtet.

Østlandsområdet

Vindr betegner seg som en prosjektutvikler av landbasert vindkraft.

– Vi har til enhver tid sonderinger på hvor det kan egne seg å etablere landbasert vind, tett på forbruk ved bruk av kultivert land, opplyser Jan-Olav Øderud, leder for prosjektutvikling i Vindr.

Les også
Motvind Odal: – Vindkraftplaner på grensen mot Nes

Ifølge Berg har Vindr siktet seg inn på Aurskog-Høland i et område som strekker seg rett øst for Hølvannet og nordover mot sørenden av Stikktjenn. Videre skal det ifølge Berg være snakk om ti vindturbiner med en totalhøyde på over 200 meter.

SONDERER: Jan-Olav Øderud, leder for prosjektutvikling i Vindr, er ute etter å finne egnede områder for vindkraft på Østlandet.

Vindr bekrefter interessen i Aurskog-Høland.

– For at vi skal kunne utvikle et nytt prosjekt, må vi først ha tillatelse av grunneier og kommune. I Aurskog-Høland har vi sondert mulighetene på tre egnede lokasjoner, men vi har foreløpig ingen prosjekter hvor grunneierne er enige om at de ønsker utvikling, sier Øderud.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han legger til at Vindr som utvikler i disse dager sitter mest og venter på at myndighetene skal avklare rammebetingelsene for vindkraft.

– Uten at kommunene har en klar veileder for hvordan vindkraft skal utvikles, og et tydelig svar på hvilken verdiskapning som skal ligge igjen lokalt, er det umulig for oss som utvikler å komme videre, sier Øderud.

Les også
Lars Tallhaug tar over stafettpinnen: – Naturlig at vindkraft er et av de områdene vi vil se nærmere på

Han mener at vannkraft og landbasert vindkraft er det eneste som kan løse utfordringen.

– Landbasert vindkraft er det som gir den billigste kraften, og som gir det laveste miljøavtrykket. Den bør etableres tettest mulig på der forbruket skjer, mener Øderud, og betegner østlandsområdet som godt egnet.

Ikke i Nes

Han avkrefter for øvrig at Vindr er inne i Nes pr. i dag.

– Nei, vi har ingen sonderinger i Nes, sier han.

Det samme svaret får vi fra Akershus Energi, som opplyser at de ikke jobber med sonderinger i konkrete områder i Nes.

– Det vi jobber med i Nes nå, har dere omtalt tidligere i Raumnes. Det er en mulighetsstudie sammen med Greenlab Nes for å kartlegge hvordan vi kan bidra til næringsutvikling i kommunen, sier Ina Engh Franzen, markeds- og kommunikasjonssjef i Akershus Energi.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Strøm-mangel hindrer næringsutvikling i Nes

Hun legger til at selskapet ser fornybar energi som en viktig del av det bildet.

– Vi vil i mulighetsstudien se på de mulighetene og teknologiene som er tilgjengelig for å finne gode løsninger, sier Franzen.