FØLG REGLENE: Politikontakten i Nes minner om de nye reglene for hytter og fritidseiendommer, og oppfordrer til at reglene følges. Eier du for eksempel en strandhagehytte og ikke bor i Nes, kan du altså ikke overnatte. Foto: Jan Erik Hæhre

Minner om hytteforbudet

Politiet minner om den spesielle hytteforskriften som gjelder i disse koronatider, og de lover å følge med på hyttene i Nes også.

– Vi står jo foran den store hyttehøytiden, og det er på sin plass å minne om reglene som gjelder, sier politikontakt Gunnar Foseid.

Reglene er gjengitt i en egen faktaboks, men går rett og slett ut på at du ikke får overnatte på hytta/fritidseiendommen om du ikke bor i samme kommune som hytta ligger.

Mer enn 600 hytter

Foseid forteller at det er mer enn 600 hytter og fritidseiendommer i Nes. Mange av dem eies av innbyggere i Nes, men det er også mange som eies av folk som ikke bor i bygda. Og det er sistnevnte gruppe som omfattes av de nye reglene.

Hytte-forskriften

Dette ble vedtatt av regjeringen i forbindelse med koronapandemien:

I forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

– Da gjelder de samme reglene her som ellers i landet, sier Foseid.

Som politikontakt er han opptatt av å gi råd og veilede innbyggerne, og han håper folk respekterer de reglene som er vedtatt i forbindelse med koronapandemien.

Har fått meldinger

Det er imidlertid ikke alle som respekterer reglene, noe politiet har fått en del henvendelser om.

– Sist uke fikk vi noen meldinger, blant annet om hytter inne på skogen øst for Årnes, og også et område sør for Årnes. Det var snakk om personer utenfra som hadde slått seg til for natta, og det er ikke greit, sier Foseid.

FØLGER MED: Politikontakt Gunnar Foseid sier de vil følge med på hyttebruken i Nes i påsken. Foto: John Arne Paulsen

Han slår fast at folk følger med og tipser politiet, og han føler seg også rimelig sikker på at akkurat hyttedebatten er en sak folk må ha fått med seg, slik at de kjenner reglene.

Flere metoder

Foseid sier politiet, som har ansvaret for at forskriften følges, har flere metoder de bruker om de kommer over noen hyttebeboere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har tilgang på ulike registre som vi kan sjekke, sier han.

Politikontakten vil svært gjerne at råd og veiledning skal være nok for å sikre at reglene følges.

– Men om folk ikke respekterer dette, da må vi ta oss en runde, sier Foseid.

15 000 kroner

Den nye forskriften ble iverksatt i midten av mars, og det går fram av omtalen på regjeringens nettside at kommunen ikke har anledning til å gi dispensasjon fra forskriften.

– Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. Unntakene fremkommer tydelig i forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn for å avverge store materielle skader tillates. Men vi oppfordrer folk til å engasjere lokalt bosatte personer til å utføre slikt arbeid og tilsyn, skriver regjeringen.

Blir du tatt, kan det koste deg dyrt.

– For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.