Viltnemnda får mange henvendelser om hundeeiere som slipper hundene sine løs.
Viltnemnda får mange henvendelser om hundeeiere som slipper hundene sine løs. Foto: NTB scanpix

Minner hundeeierne på at det er båndtvang

Viltnemnda i Nes får mange meldinger om hundeeiere som ikke overholder båndtvangen. Leder Olav Mæhlum minner om at Hundeloven er streng.

– Konsekvensene for hundeeierne kan være store, sier Olav Mæhlum, og henviser Lov om hundehold, der det i paragraf 14c står følgende:

– Når båndtvang gjelder, kan grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangstberettigede, avlive en hund ved direkte angrep på hjortevilt.

Det finnes bare ett unntak, der er hund som er i aktiv bruk som ettersøkshund etter sykt eller såret vilt.

Mange meldinger

Konsekvensen av loven kan altså være et hunden din blir avlivet dersom båndtvang ikke overholdes. Viltnemnda får ukentlig mange meldinger om nettopp dette.

– Vi får meldinger fra hele bygda. Det er folk som går tur med hunden, og når de kommer ut i skogen slipper de hunden løs. Det er også hunder som går løse andre steder enn i skogen, sier Mæhlum.

Han understreker at noen få hunder stikker av fra eierne, men svært mange tilfeller er det han kaller en bevisst handling fra hundeeier.

Måtte avlive rådyr

Politiet gikk denne uka ut med en påminnelse om nettopp båndtvang, og Mæhlum slår fast at dette også er tilfelle i Nes, og at loven her er absolutt.

– Det er nå det er tid for kalver, sier Mæhlum.

Han refererer til et par historier, blant annet et rådyr måte avlives etter å ha blitt skambitt av hund.

Et annet tilfelle var en elgkalv som høyst sannsynlig var jagd av hund.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette vet vi ikke sikkert, men det var i et område der det er mye løse hunder, sier Mæhlum. Viltnemnda tar et lite forbehold, men føler seg sikre på at løs hund var årsaken.

Gjør mye skade

Mæhlum understreker at loven er streng. Han understreker også at de fleste respekterer loven, men det er på sin plass å minne om at det er båndtvang.

– De fleste respekterer loven. Men de som ikke gjør det, gjør mye skade, konstaterer lederen av viltnemnda.

Han understreker at det er viktig at hundeeierne overholder båndtvang-reglene. Det støttes av Håvar Bue, seksjonssjef nærpoliti ved Eidsvoll lensmannsdistrikt.

– Følger man ikke denne regelen, kan det medføre bøter, sier Bue, som peker på at loven faktisk er forsterket på dette punktet. Han minner om at det er en grunn til at regelen om båndtvang er innført.

– Jeg forstår bekymringen til viltnemndas leder, sier Bue, som legger til at anmeldelser vil bli etterforsket og fulgt opp fra politiets side.

- Båndtvang for hunder er en bestemmelse som reguleres av lov om hundehold, kapittel 2, §6.

- I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

- Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (for eksempel gjeterhunder, politihunder og lignende) blir på visse vilkår unntatt fra den (se lov om hundehold, kapittel 2, §9).