Totalt 17 ulver kan felles inne i ulvesonen i vinter om rovviltnemndenes vedtak om jakt blir satt ut i livet.
Totalt 17 ulver kan felles inne i ulvesonen i vinter om rovviltnemndenes vedtak om jakt blir satt ut i livet. Foto: John Arne Paulsen

Mange forsøker nå å stoppe rovviltnemndenes ulvejakt inne i sonen

Rovviltnemndene vedtok at hele Mangen-flokken kan felles i vinter. Vil de lykkes denne gang?

Rovviltnemndene har besluttet at det kan felles tre ulveflokker innenfor ulvesonen til vinteren. En av disse flokkene er i Mangen-reviret, som innlemmer deler av skogsområdene helt øst i Nes. De to øvrige flokkene er i Rømskog- og Letjenna-reviret.

Vedtaket ble fattet på et fellesmøte for rovviltnemndene sist uke.

Stortingets bestandsmål

Leder i Rovviltnemnda, Arnfinn Nergård, sier til NRK at han føler det er fattet et greit vedtak, og at de vil nærme seg Stortingets bestandsmål dersom disse tre flokkene blir tatt ut.

– Vi ble anbefalt å ta ut én flokk. Nå tar vi ut to helnorske flokker og en grenseflokk, sier Nergård til NRK, og legger til at nemndene er opptatt av å ikke overdrive slik at bestandsmålet ikke oppfylles neste år.

Vedtaket ble fattet med sju mot to stemmer (SV og MDG).

Olav Mæhlum, leder av utvalget for vilt og fisk i Nes kommune.
Olav Mæhlum, leder av utvalget for vilt og fisk i Nes kommune. Foto: John Arne Paulsen

Påklager vedtaket

Naturvernforbundet betegner vedtaket om å ta ut de nevnte flokkene som ekstremt hårreisende. Naturvernforbundets fagleder innen naturmangfold, Arnodd Håpnes, fastslår overfor NRK at forbundet klager på dette vedtaket.

Også sist vinter lå det lenge an til å bli lisensjakt på Mangen-flokken etter vedtak om dette fra rovviltnemndene, men dette ble stoppet rett før jul etter en rekke påklager fra motstandere av jakta.

I likhet med Naturvernforbundet har også Rovviltets Røst og NOAH proklamert at de påklager fellingsvedtaket.

– Tror det ikke før jeg får se det

Leder av utvalget for vilt og fisk i Nes, Olav Mæhlum, håper at jakta blir gjennomført.

– Jeg vil vente å se, jeg tror det ikke før jeg får se det. Men det bør absolutt bli jakt. Om den blir stoppet, vil det bare føye seg inn i rekken av lignende tilfeller, sier Mæhlum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bakgrunnen for at han ser det som fornuftig å gjennomføre denne jakta, ligger i rovdyrforliket vedtatt på Stortinget i 2016.

– Må inn i sonen

– De klarer ikke å følge opp det forliket uten at de går inn i sonen og tar ut ulv. Innenfor sonen er det mange flere ynglinger enn det Stortinget har sagt det skal være, og da kan ikke selve sonen bli brukt som et alibi mot jakt, fastslår Mæhlum.

Han understreker at det ikke står noe i Bern-konvensjonen om at Norge er forpliktet til å ha en ulvesone med strengt vern.

– Jeg mener at hvis det skal være sånn at det ikke kan jaktes i ulvesonen, så må vi oppheve den. Det er veldig viktig å holde dette på det nivået Stortinget har bestemt, fastslår Mæhlum.

Han advarer mot en vekst i antallet ulver tilsvarende den som nå finner sted i Sverige.

john@raumnes.no