KREVENDE: Madelen Hansson har slitt med sosial angst siden barndommen. Bare det å være ute blant folk er en prøvelse. Foto: Trond Rasmussen

Madelen (29) må bruke advokat mot NAV: – Det føles som å stange hodet i veggen

Fastlegen og psykiateren til Madelen Hansson fastslår at 29-åringen har 100 prosent nedsatt arbeidsevne. Likevel nekter NAV å innvilge uføretrygd. Nå må småbarnsmoren leve av sosialhjelp.

– Jeg blir så utmattet av dette. NAV er ment å hjelpe folk som sliter, men det føles bare som om jeg stanger hodet i veggen og ikke kommer noen veg.

Madelen Hansson møter til intervju i følge med søsteren. Det er tryggest sånn. Helt siden hun var barn har Madelen slitt med kraftig sosial angst. Hun har hele tiden jobbet hardt for å være ute blant folk, men hun vegrer seg stadig for sosiale settinger.

Les også
SE TALLENE: Sterk uførevekst i Nes: – Hele samfunnets ansvar

– Jeg har vært behandlet med kognitiv terapi og eksponeringsterapi, uten at det fungerer. Alt jeg vil er å leve et normalt, trygt liv, sier hun.

TØFT MØTE MED NAV: Madelen er fortvilet over at NAVs rådgivende lege overprøver hennes egne behandlere. Foto: Trond Rasmussen

Måtte ha hjemmeskole

I 7. klasse var angsten så kraftig at hun var nødt til å ha hjemmeskole. Det fortsatte til og med første klasse på videregående, da hun sluttet på skolen. I lang tid har hun vært inn og ut av ulike behandlinger, både somatiske og innen psykiatrien. Hun er utredet på BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk) og er fulgt opp av spesialister.

29-åringen fra Neskollen har et komplisert sykdomsbilde. En blanding av psykisk og somatisk sykdom. Hun har slitasje i ryggen, etter å ha drevet med hest og jobbet på sykehjem. Og hun sliter med kraftig migrene, som setter henne helt ut.

Les også
– Usikkerheten er det verste
Det virker nesten som om NAV mistenker meg for å være en unnasluntrer. Det er en stor tilleggsbelastning for meg at jeg føler de ikke tror på meg
Madelen Hansson

Men verst av alt er det å leve med leddsykdommen Ehlers-Danlos syndrom (EDS), som er en arvelig bindevevssykdom. Faren og andre i familien har samme sykdom. Sykdommen karakteriseres ved økt strekkbarhet av hud, overbevegelighet i ledd (hypermobilitet) og skjøre vev. Indre organer kan bli påvirket i større eller mindre grad.

– Makter ikke å gå

Madelen var omlag fem år da sykdommen ble konstatert. Det finnes ingen behandling eller medisiner som kan ta vekk smertene. Når det er kaldt ute, forverrer tilstanden seg.

– Noen dager klarer jeg ikke å reise meg fra senga. Jeg makter ikke å gå. Det er for mye verk i leddene, sier Madelen.

Leddsykdommen og den psykiske sykdommen er hver for seg nok til å sette henne helt ut. I kombinasjon blir kløften uoverstigelig. Hun sier hun opp gjennom årene har gjort sitt ytterste for å stå i jobb og være i aktivitet, men at det ikke er mulig.

Les også
Nesbu ble feilaktig dømt for trygdesvindel: – Følelsen av å ikke bli trodd er verre enn selve soningen

Hun har blant annet jobbet på sykehjem, som selger, som butikkmedarbeider på Clas Ohlson, McDonald’s og Vinmonopolet, og på kontor.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hver gang ender det i nederlag fordi helsa svikter.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å være i arbeid. Det er ingenting jeg heller vil. Å stå på utsiden av alt er tøft, men jeg klarer bare ikke det de fleste andre tar for gitt.

29-åringen lever nå av sosialhjelp. – Jeg har gjort alt jeg kan for å være i arbeid. Det er ingenting jeg heller vil, sier hun. Foto: Trond Rasmussen

Går ikke rundt

I flere år har Madelen gått på arbeidsavklaringspenger (AAP), som er en midlertidig ytelse. Etter regjeringens innstramminger i regelverket har hun nå ikke lenger krav på å motta AAP. For å få større økonomisk stabilitet i livet, har Madelen derfor søkt om varig uføretrygd.

29. september kom avslaget fra NAV.

Les også
– Politikerne vil ikke redusere egen godtgjørelse med 20 prosent, men å la barnetrygd inntektsberegnes for de med dårligst råd, det er helt greit

I flere måneder har alenemoren og datteren på tre år levd på sosialhjelp fra kommunen. Hun får omlag 11.500 kroner på konto i måneden. Det skal dekke husleie, mat, transport, klær, strøm, fritidsaktiviteter og andre utgifter som følger med det å drifte en husholdning.

– Det er ikke mulig å få det til å gå rundt. Jeg vil jo gi datteren min det som andre barn får. Hver måned gråter jeg fordi jeg ikke får det til å gå opp.

Vilkår for uføretrygd

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

•Du må være mellom 18 og 67 år.

•Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.

•Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.

•Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.

•Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Kilde: NAV

Les også
– Eksplosjon av folk på NAV

Fikk behandling

29-åringen har nå sett seg nødt til å benytte fri rettshjelp for å klage på NAVs avslag. For å få hjelp fra advokat må hun ut med en egenandel.

Det er et vilkår i folketrygdloven at den som søker om uføretrygd må ha gjennomgått «hensiktsmessig behandling for å bedre inntektsevnen». Søker skal i utgangspunktet også ha gjennomført arbeidsrettede tiltak.

Klage på NAVs vedtak

* Når du klager vil NAV-enheten som har fattet vedtaket vurdere saken din på nytt. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til behandling hos NAV Klageinstans.

* Dersom du får avslag på klagen din hos NAV, kan du anke saken inn for Trygderetten.

* Fristen for å anke er seks uker fra den datoen du mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans.

* Anken skal sendes til NAV-kontoret ditt. NAV Klageinstans behandler da saken på nytt. Dersom vedtaket ikke endres blir anken sendt til behandling i Trygderetten.

Kilde: Nav-klage.no

Artikkelen fortsetter under annonsen.

NAV mener Madelen ikke har gjennomført all hensiktsmessig behandling, og at det derfor ikke kan utelukkes at videre behandling kan bedre funksjons- eller inntektsevnen.

Les også
Full krise i NAV: Even (43) kan bli kastet på sosialhjelp

I klagen til NAV anfører Madelens advokat at hun allerede har vært gjennom all relevant behandling, uten ønsket effekt. I klagen vises det til at Senter for psykiatrisk spesialistbehandling har gjort en grundig vurdering av situasjonen hennes.

«Bruker har langvarig, omfattende og invalidiserende somatisk og psykisk sykelighet oppstått for mange år tilbake», heter det i erklæringen fra psykiateren.

«100 prosent arbeidsufør»

Psykiateren konkluderer:

«Jeg anser derfor at hun er 100 prosent varig arbeidsufør for et hvert vanlig yrke». Videre behandling vil kun være vedlikeholdsbehandling, mener spesialisten.

I klagen vises det også til en vurdering fra Madelens fastlege, som i likhet med psykiateren fastslår at arbeidsevnen hennes er varig nedsatt.

Les også
Kriseløsning kan sikre Even (43) NAV-penger

NAVs egen rådgivende lege går altså mot vurderingene til både fastlege og psykiateren.

– Det er helt uforståelig. Hva mer vil de jeg skal gjøre? Det var NAV som anbefalte meg å kontakte en spesialist for videre behandling. Når jeg da får en erklæring fra spesialisten som sier jeg ikke har restarbeidsevne, går NAV i mot spesialistens konklusjon. Bare fordi de ikke liker konklusjonen!

– Det virker nesten som om NAV mistenker meg for å være en unnasluntrer. Det er en stor tilleggsbelastning for meg at jeg føler de ikke tror på meg, sier Madelen, som ønsker økonomisk stabilitet og sikkerhet.

– Nå blir jeg bare mer og mer kjørt. Alt jeg ønsker er litt ro og forutsigbarhet, slik at jeg kan bruke overskuddet på datteren min. Jeg trodde velferdsstaten var til for å hjelpe folk som er syke og som ikke har arbeidsevne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Legene gir råd

Avdelingsleder Lise Nilsson i NAV Nes viser til at det er NAV arbeid og ytelser som behandler søknader om uføretrygd. Hun sier dette om rollen til NAVs rådgivende leger.

– Rådgivende lege gir medisinskfaglige vurderinger og råd til saksbehandler og veileder. I enkeltsaker bistår rådgivende leger når veiledere og saksbehandlere har behov for støtte og veiledning i sin forståelse og vurdering av de medisinske opplysningene i en sak.

Nilsson sier rådgivende lege ikke skal ta stilling til om vilkår for en ytelse er oppfylt eller fatte vedtak.

– NAV kan be om en vurdering hos spesialist dersom det er behov for videre avklaring av de medisinske forholdene i forbindelse med videre oppfølging eller saksbehandling i saken.

– Folketrygdloven oppstiller som vilkår for uføretrygd at det er gjennomført tilstrekkelig med arbeidsrettede tiltak, og det må være dokumentert at all hensiktsmessig behandling er forsøkt, sier avdelingslederen.

Les også
Nå kan nesbuer få NAV-penger på forskudd

Gruer seg til jula

Nesbuen mener NAV gjemmer seg bak et stivbeint regelverk.

– Det virker litt tilgjort når de sier at de har forståelse for situasjonen min, men at de må følge reglene. Reglene sier vel at man kan ha krav på uføretrygd dersom man ikke har arbeidsevne. Men her gir altså NAV avslag, uten at deres rådgivende lege har møtt meg en gang.

Småbarnsmoren sier hun gruer seg til jula.

– Alt er så usikkert. Jeg ønsker å gå inn i jula i trygghet om at jeg har økonomi til å forsørge datteren min. Min sykdom må ikke få ødelegge for henne.

– Kan nok oppleves som stivbeint

NAV innrømmer at regelverket kan oppfattes firkantet. – Saken til Madelen er ikke avsluttet.

Det sier Heidi Kvaal Djupvik, avdelingsdirektør ved NAV Arbeid og ytelser Tønsberg. Det er denne enheten i NAV som har behandlet Madelen Hanssons søknad.

– Vi har avslått Madelen Hanssons søknad fordi vi mener det ikke kan utelukkes at videre behandling kan bedre arbeids- og inntektsevnen hennes. I denne vurderingen har vi blant annet lagt vekt på alderen. Madelen Hansson er svært ung i uføresammenheng, og vi mener det er for tidlig å vurdere om inntektsevnen er varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. At dette er en vond beskjed å få, forstår vi godt. Det handler ikke om at vi mistenker Hansson for noe, men at vi er forpliktet til å følge regelverket når vi behandler søknader. Saken er ikke avsluttet. Hansson har klaget på avslaget, og saken skal vurderes på nytt, sier Djupvik.

– Vi understreker at vi ikke tviler på at Madelen Hansson har alvorlige og sammensatte helseplager som påvirker mulighetene til å jobbe, og vi skjønner godt at denne situasjonen er en stor påkjenning. Vilkårene for å få uføretrygd er strenge. Regelverket kan nok oppleves som nokså stivbeint, og vi vet at mange synes prosessen er tøff, sier Djupvik.

Hun understreker at for å ha rett til uføretrygd må det være helt avklart om hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak kan føre fram. Uttalelser fra leger og andre behandlere veier tungt, men NAV vurderer ikke bare det rent medisinske, sier Djupvik.

– Vi skal gjøre en juridisk vurdering av om vilkårene i folketrygdloven er oppfylt. I denne vurderingen skal vi også se på søkerens alder, bakgrunn, arbeidserfaring, utdannelse og funksjonsevne, og behandling og tiltak som er gjennomført. Utgangspunktet i loven er at behandling skal forsøkes, og ikke utelates på grunnlag av mer eller mindre usikre prognoser for om behandlingen vil ha den ønskede virkningen.

Djupvik sier saker som gjelder unge personer med sammensatte lidelser er vanskelige å vurdere, og at det ikke finnes noen klar fasit.

– Mennesker med alvorlige lidelser kan også ha ressurser og muligheter til å delta i arbeidslivet. Jo yngre søkeren er og jo mer sammensatte plagene er, desto vanskeligere er det å konkludere med at situasjonen ikke kan bli bedre i fremtiden. Vilkåret om å ha gjennomgått hensiktsmessig behandling er også strengere jo yngre personen er.

Om forholdet mellom brukernes behandlere og NAVs rådgivende leger, sier Djupvik:

– De rådgivende legene i NAV bistår veiledere og saksbehandlere i vurderingen av medisinske opplysninger i en sak. En del av legenes vurdering er å ta stilling til om det finnes tilstrekkelige medisinske opplysninger. Legene skal ikke gjøre noen medisinske undersøkelser, utredninger eller behandlinger av en person som søker om uføretrygd NAV. Dette skjer i helsetjenesten.