Torill Hauglid, rektor ved Nes videregående skole, gleder seg over god søkning til skolen.
Torill Hauglid, rektor ved Nes videregående skole, gleder seg over god søkning til skolen. Foto: Tommy Simon Norum

- Like viktig å ha fagbrev som mastergrad

Kunnskapsministeren mener det er gode nyheter at yrkesfagene er populære. Ved Nes VGS står yrkesfagprogrammene sterkt.

Mer enn ni av ti søkere har fått tilbud om skoleplass på videregående skole ette førsteinntaket. Ved nes VGS er 544 elever tatt inn. Dette er flere enn i fjor. Rektor Torill Hauglid opplyser at flere elever står på venteliste til hennes skole ti dager før skolestart.

– Elevene kommer ikke før den 20. august, og ting kan skje i tida fram til da, men vi har tatt inn 544 elever nå, og totalt har 102 elever vår skole på en eller annen plass på ønskene sine og står dermed på venteliste, sier hun.

Totalt sett er hun veldig godt fornøyd med årets søkning til skolen på Årnes. Hun ser også en dreining mot at flere har søkt på de yrkesfaglige programmene de siste årene. Det er også tilfelle i år.

Fulle klasser og ventelister

– På VG1 bygg har vi to fulle klasser og 14 på venteliste, og på elektrofag har vi tre VG1-klasser med 45 plasser, og alle er fylt opp. 16 står fortsatt på venteliste der. På helse- og oppvekstfag har vi to paralleller med til sammen 36 plasser på første trinn, og der har vi 26 på venteliste, forklarer Hauglid.

Dette er i tråd med tendensen på landsbasis.

– Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, og det er gode nyheter at yrkesfagene fortsetter å være populære. Det er bra at flere elever nå får innfridd førstevalget sitt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

På landsbasis har 92 prosent av søkerne til skoleplass fått tilbud. Studiespesialiserende er det desidert største utdanningsprogrammet i videregående, mens helse- og oppvekstfag er nest størst.

Ønsker flere på yrkesfag

– Vi ønsker at flere skal velge yrkesfag og har derfor satt i gang flere tiltak. Det er like viktig å ha et fagbrev som en mastergrad, og mulighetene er mange om du velger yrkesfag, sier Sanner.

Ved Nes videregående skole vil klassene på studiespesialiserende bli fylt opp, og per i dag står to elever på venteliste her. På idrettsfag ser imidlertid Hauglid en liten nedgang.

– Vi har én idrettsfagsklasse, og der er det noen ledige plasser, sier hun.

Hauglid minner om at det er viktig at alle elever melder ifra om de tar imot skoleplassen de er tilbudt eller ikke.

– Fram til 1. september er det en del bevegelse, og det er en del logistikk. Det er også en del bevegelse mellom skolene fram til alle har fått et tilbud, sier Hauglid.

Hun forklarer at skolen totalt sett har god søkning og at interessen for yrkesfag altså vedvarer.

– Vi ser også at påbygg er veldig populært. Vi har i år en klasse på påbygg VG3 og en klasse som tar fjerde påbygningsår, sier hun.

lisbet@raumnes.no