annonse

Lengre straffer utløser behov for flere fengselsplasser

Aldri bedre
Aldri bedre: Ullersmo landsfengsel og Kriminalomsorgen har aldri hatt bedre kapasitet i fengslene, men ved å kutte saksbehandlingstiden vil man bidra til lengre fengselsdommer. (Foto: Thomas Frigård)
Kritisk
Kritisk: Leder for Juristforbundet Stat, Sverre Bromander, frykter at nedleggelse av fengselsplasser vil føre til nye soningskøer. (Foto: Scanpix/NTB)
Halvparten
Halvparten: Over halvparten av de straffedømte i Øvre Romerike tingrett har de siste tre årene fått redusert straff på grunn av lang saksbehandlingstid. (Foto: Thomas Frigård)
Mange i 2019
Mange i 2019: Påtaleleder i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, kan fortelle at mange lovbrytere vil få strafferabat også i 2019 på grunn av lang saksbehandlingstid. (Foto: Scanpix/NTB)
Fakta

Soningskøene i norske fengsler er historisk lave, og fengselsavdelinger legges ned. Men, halvparten av lovbryterne får lavere straff enn det Stortinget har bestemt.

  • Thomas Frigård

– Lengre fengselsstraffer ville gitt økt behov for flere fengselsplasser. Det er enkel matematikk, men situasjonen i dag er at vi aldri har hatt bedre kapasitet i kriminalomsorgen, sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie til Raumnes.

Vanskelig å regne

Raumnes har avdekket at det på grunn av lang saksbehandlingstid ble gitt strafferabatt i over halvparten av straffedommene i Øvre Romerike tingrett de siste tre årene. Til sammen ga tingretten 55 års fengsel i strafferabatt på tre år, noe gir et årlig gjennomsnitt på 18 år. Tallene er hentet fra én av 63 tingretter i landet. Hvis dette er retningsvisende for resten av landet, betyr det at det gis flere hundre års fengsel i strafferabatt hvert år.

– Hadde Kriminalomsorgen klart å håndtere situasjonen hvis strafferabatten ble fjernet, og Stortingets straffenivå ble håndhevet?

– Blir det idømt en dom er det vår jobb å han en fengselsplass, men det er vanskelig å regne antalls års fengsel om til antall fengselsplasser. Men, lengre fengselsstraffer til lovbryterne ville utvilsomt satt et hardere trykk på kriminalomsorgen, sier Sandlie.

7500 saker

En oversikt Raumnes har hentet inn viser at politiet for øyeblikket har over 7500 ubehandlede straffesaker som er over ett år gamle. Alt tyder dermed på at det også i 2019 vil bli gitt mye strafferabatt i landets 63 tingretter.

– Ikke alle vil bli brakt inn for retten, men et betydelig antall. Dette betyr at vi i 2019 også vil ha en rekke saker som ender med strafferabatt, har påtaleleder i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, tidligere uttalt til Raumnes.

Ingen soningskø

For øyeblikket er det en soningskø på totalt 196 dommer i hele landet. Dette er et historisk lavt tall, aldri før har det vært så god kapasitet i norske fengsler, og dette har medført at regjeringen har vedtatt å legge ned 249 soningsplasser i fem forskjellige fengselsavdelinger på Vest- og Østlandet. Avdelinger på Hof, Hassel, Osterøy, Sandefjord og Bruvoll har blitt vedtatt nedlagt. Det er flere årsaker til at soningskøene har blitt helt borte.

Mange i 2019
Mange i 2019: Påtaleleder i Øst politidistrikt, Mona Hertzenberg, kan fortelle at mange lovbrytere vil få strafferabat også i 2019 på grunn av lang saksbehandlingstid. Foto: Scanpix/NTB

– Vi ser at antall dommer har gått ned, færre har blitt varetektsfengslet og aldri før har så mange fått innvilget fotlenkesoning. I praksis har vi i dag ingen soningskø i det hele tatt, og vi har i dag mange ledige fengselsplasser, sier Sandlie.

Frykter soningskø

På 1990-tallet og i 2015 var det store soningskøer i Norge, og topptallet var at rundt 3500 dommer sto i kø for å sone. De siste årene har dette bedret seg radikalt. I fjor høst utnyttet man kun 92 prosent av kapasiteten i norske fengsler, og derfor valgte Regjeringen å kutte sju fengselsavdelinger i statsbudsjettet. Politijuristene i Juristforbundet frykter at kuttene i fengselsplasser vil føre til nye soningskøer.

Kritisk
Kritisk: Leder for Juristforbundet Stat, Sverre Bromander, frykter at nedleggelse av fengselsplasser vil føre til nye soningskøer. Foto: Scanpix/NTB

– Vi må være sikre på at vi har tilstrekkelig fengselsplasser, sånn at vi ikke får lange soningskøer slik vi hadde for noen år siden. Vi ser at det er færre blir straffeforfulgt, og dommene er kortere. Dette bildet kan fort snu, og vi frykter at man legger ned disse fengselsplassene uten at det er grunnlag for det, sier leder for fagforeningen Juristforbundet Stat, Sverre Bromander.

– Må snu trenden

Han viser at undersøkelsen Raumnes har gjennomført viser en tendens det er verdt å merke seg, nemlig at halvparten av de straffedømte får kortere fengselsstraff på grunn av at saksbehandlingstiden er for lang.

– Dette er en utvikling det må jobbes med å snu, og i det øyeblikket man har klart å redusere saksbehandlingstiden tyder mye på at man vil være vitne til at fengselsstraffene øker. Dette vil føre til behov for større kapasitet i kriminalomsorgen, sier Bromander.

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse