FART OG SPENNING PÅ ELVA: På dette illustrasjonsbildet kjører Erik Skaar vannscooter i høy hastighet. Om det åpnes for vannscooter i elvene i Nes, må disse farkostene ut minst 50 meter fra land for å kunne kjøre fortere enn sneglefart. Foto: Torstein Bøe / NTB

Lek, fart og spenning minst 50 meter fra land

Om forslaget til ny forskrift om vannscooter blir vedtatt uten endringer betyr det at kjøring med vannscooter tillates i Nes. Men fartsgrensen i et belte 50 meter fra land vil være 5 knop.

Kommunaldirektørens forslag til ny forskrift for motorferdsel på elvene og øvrige vassdrag i Nes skal onsdag behandles av Nes-politikerne i utvalg for næring, teknikk og kultur. I forslaget tillates vannscooterkjøring med fartsrestriksjoner. Disse går ut på at en vannscooter skal holde maks 5 knops hastighet i en 50 meter bred sone fra land i Glomma og i Vorma opp til Svanfossen, samt en 100-meterssone fra land over Svanfossen.

Maks 8 km/t

Fem knop tilsier cirka 8 kilometer i timen. Med andre ord svært rolig kjøring. Forslaget legger altså opp til at raskere kjøring må finne sted et stykke ut i elva.

Les også
Kommunen har talt: Innspillene får ingen betydning

I høringsrunden har imidlertid flere innspill dreid seg om at det er uheldig å åpne opp for vannscooterkjøring så lenge det ikke er et tilstrekkelig oppsyn som sørger for at forskriften overholdes.

– Logisk hull

Våre artikler den siste tiden om temaet har ført til heftig debatt med en rekke kommentarer i sosiale medier. Frode Lund står for en av dem. Han melder følgende:

– Hele tanken om å ha et regelverk for motorisert ferdsel på elva har et digert logisk hull. Det er i praksis null oppsyn med at regelverket etterleves. I praksis har vi derfor et anarki, hvor man kan anta at flertallet av fri vilje følger reglene mens et mindretall gir blaffen uten risiko for at det får konsekvenser.

Politiet

Elisabet Frøyland, kommunalsjef samfunn og miljø i Nes kommune, bekrefter at politiet er instansen som skal kontrollere motorisert ferdsel på elvene og andre vassdrag i Nes. Hun viser til forskriften og sentralt lovverk, som sier at politiet er tillagt myndigheten og muligheten til å føre kontroll med at regelverket overholdes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Politiet har tilsvarende muligheter til å gjennomføre sanksjoner dersom det nevnte regelverket ikke overholdes, sier Frøyland.

– Har vært dialog

Hun viser til at politiet vil gjøre sine vurderinger av gjennomføring av kontroll og omfanget og hyppigheten av dette.

– Det har vært dialog med politiet i forbindelse med arbeidet med forslaget om ny forskrift, og de er dermed kjent med hvilke eventuelle endringer som kan bli vedtatt, sier Frøyland.

Les også
Vil beholde vannscooterforbudet i Nes

– Noen hevder at dette i praksis er et anarki der et mindretall vil gi blaffen i forskriften, helt uten risiko?

– I likhet med annet lovverk, for eksempel promillegrenser, er dette regelverket utarbeidet for å følges, svarer Frøyland.

Totalbilde

Hun legger til at reglene som er foreslått er utarbeidet ut fra et totalbilde der mange ulike momenter må tas hensyn til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dersom enkelte velger å ikke følge bestemmelsene, vil det kunne sanksjoneres. Det vil som med ethvert annet lovverk være den enkelte som er ansvarlig for å følge reglene, og myndighetene vil ha sanksjonsmuligheter dersom de ikke følges, sier kommunalsjefen.

GRENSE PÅ SVANFOSS: Kartet viser Vorma fra Vestre Fenstad (t.v.) til elvemøtet. Om politikerne åpner for vannscooter kan den kjøres fortere enn 5 knop utenfor 50 meter fra land opp til Svanfoss. Ovenfor Svanfoss blir det maks 5 knop i hele elva. Foto: Kommunekart

Skille ved Svanfoss

Grensen fra land i Vorma er foreslått til 100 meter nord for Svanfoss, og 50 meter i Vorma sør for Svanfoss og i Glomma.

Les også
– Vannscooter bør kun være tillatt i forbindelse med arrangementer

– Bakgrunnen for denne forskjellen i Vorma er i hovedsak at det nord for Svanfoss er registrert et dyre- og fuglefredningsområde. Dette tilsier at det her må utøves ekstra varsomhet, og det er derfor foreslått strengere regler her. Av samme årsak er det også foreslått en 100-metersgrense fra Beengen fuglefredningsområde i Glomma, opplyser Frøyland.

Feil i dokumentene

Hun forteller at det har ligget en feil i saksdokumentene når det gjelder disse grensene. Blant annet kunne man lese at 5-knopsgrensen fra land skulle være 100 meter i hele Vorma.

– Vi oppdaget nå at vi dessverre har en feil i forskriften som er vedlagt saken. Dette rettes nå opp i. Vi skal oppdatere saksdokumentene på kommunens nettside og også formidle korrekt informasjon til politikerne, opplyste Frøyland torsdag morgen.