MÅ HA MER PLASS: Slike brakker skal brukes på Fjellfoten fra skoleåret 2023/2024. Bildet er fra paviljonger på Neskollen. Foto: John Arne Paulsen

Legger opp til paviljonger fra neste år på Fjellfoten

I stedet for nytt skolebygg på Fjellfoten, skal plassmangelen løses med paviljonger med en prislapp på 6,5 millioner kroner.

Det er plassmangel på Fjellfoten skole. For skoleåret 2022/23 har skolen åtte klasserom og i tillegg er et spesialrom/musikkrom omdisponert til ordinært klasserom. Inn mot august 2023 vil det bli klassesprekk på flere trinn, og kommunestyret har i forbindelse med budsjett og handlingsprogram 2023 – 2026 vedtatt tre klasserom i paviljonger for å løse det kortsiktige behovet.

Grunnen til plassmangelen er høyere tilvekst av barn enn ventet. Det er per i dag 13 flere elever enn prognosene har beregnet for 2023.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen og administrasjonen legger opp til at behov for mer plass på Fjellfoten skole skal løses med paviljonger. De vil kunne være på plass allerede neste skoleår, høsten 2023.

Foran i køen

Men nytt skolebygg blir det neppe med det første. Tre andre skoler kommer nemlig foran i køen:

Disse investeringene er per nå planlagt i perioden 2023-26:

Auli skole (245 mill.), Fenstad skole (45 mill.) og nye Opaker skole (61,5 mill. kr). Det vil bli behov for ytterligere bevilgninger på Opaker utover planperioden.

I stedet for nytt bygg på Fjellfoten, blir det altså paviljonger til en prislapp på 6,5 millioner kroner.

Alternativet til paviljonger er nybygg. Dette vil komme på enten 60 eller 80 millioner ifølge en mulighetsstudie kommunen har foretatt. Foreløpig finnes det ikke penger i kommunekassa til en slik løsning.

– Fullgode klasserom

Assisterende rektor Ann Kristin Weng Lundberg på Fjellfoten forteller om en situasjon der de må bruke den plassen de har.

– Vi bruker alle rom vi har til undervisning og må tenke kreativt. Det fungerer jo greit, men det hadde vært godt å ha litt mer plass, sier Weng Lundberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun sier det blir feil å se på paviljonger som «annenrangs» skolebygg.

– Nei, det tenker jeg ikke at det blir. Vi er kjent med dette fra andre skoler og det fungerer som fullgode klasserom, sier hun, og understreker at det også vil komme andre oppgraderinger, som større arbeidsrom for lærere og på personalkjøkkenet som i dag er litt for lite.

Forsvarlig

Kommunen mener paviljonger er godt nok til undervisning.

«Skolen vurderes å være forsvarlig ivaretatt ved å ha klasserom i paviljonger frem til et nybygg kan prioriteres», heter det i forslaget til vedtak, hvor det går frem at det å øke lån for å finansiere nybygg «ikke er bærekraftig».

Nes kommune kan ikke si noe om hvor lenge en paviljong-løsning vil vare.

– Hvor lenge paviljongene vil stå avhenger av kommunens totale økonomi og når det vurderes å være økonomisk bærekraft totalt i kommunen til å prioritere et nybygg på Fjellfoten skole, sier kommunalsjef for oppvekst og utdanning, Ingar Døhlen.