ER BEKYMRET: Kantor Øyvind Sørum forteller at han reagerer med uro og bekymring på at få menn søker seg til kirkelige jobber. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Kun kvinnelige prester i Nes: – Det er urovekkende at så få menn søker

I bygdas fire prestestillinger er alle prestene kvinner, og kjønnsfordelingen har snudd seg på hodet de siste årene. Kantor Øyvind Sørum ser på utviklingen med uro og bekymring.

– Det er lenge siden det er ansatt en mann i Nes Kirkelige Fellesråd. Det er urovekkende at så få menn søker seg til kirkelige jobber, sier kantor Øyvind Sørum.

– Vi kommer ikke til å kvotere menn, sier Liv Krohn-Hansen, prest i Øvre Romerike prosti.

Sørum begynte som kirkemusiker i Nes for 18 år siden, da kjønnsfordelingen i kirkemiljøet var det motsatte av i dag.

Les også
– Holder kirkedørene åpne for de som ønsker

– Da jeg begynte var det motsatt. Da var det kun kontorpersonalet som var kvinner i tillegg til et par kirkemusikere. Resten var menn. Hele den norske kirke blir utsatt for en feminisering med større andel kvinnelige ansatte, sier Sørum, som med årenes løp har blitt den eneste hanen i flokken.

Uro og bekymring

Sørum forteller at han ser på situasjonen i Nes med uro og bekymring.

– Det er alltid bra for et arbeidsmiljø og ha en blanding av kjønn og alder, selv om kompetanse og faglige kvalifikasjoner er det viktigste, sier Sørum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nylig ble sognepreststillingen på Årnes utlyst, i tillegg til at det søkes etter ny menighetspedagog. Sistnevnte er stillingen Bente Sverdrup hadde før hun startet på prestestudier.

– Jeg vet det er flere søkere, og at både menn og kvinner har søkt. Vi ønsker oss flere menn, sier Sørum, som presiserer at han ikke har noe med ansettelsene å gjøre.

Han har likevel en klar oppfatning av at det nå bør en mann inn i sognepreststillingen på Årnes.

– Feminiseringen vil føre til at det blir bedre kommunikasjon med kvinner, og man bør tilstrebe en blanding av kjønn og kompetanse. Vi skriker etter å få menn, og det er fint å få en blanding, sier Sørum.

Flest kvinner

Utenom Sørum er det i Nes kun de ansatte innenfor kirkegårdsdrift og kirketjenerne som er menn, resten er kvinner. Han er med andre ord den eneste kirkelige ansatte som er mann. Sørum forteller at Hanne Sinkerud var den første kvinnelige presten i Nes en gang på 1990-tallet, den gang presteyrket fortsatt var mannsdominert.

– Kirkemusikkmessig ellers i landet er det en god blanding, men i det store og hele virker det som at de fleste kirkelige stillingene består av kvinner, sier Sørum.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Har ikke kvotering

Leder for prestetjenesten i Nes er prost Øvre Romerike, Liv B. Krohn-Hansen. Hun forteller at det ikke er krav om kjønnskvotering i presteyrket.

IKKE KRAV OM KVOTERING: Prost Øvre Romerike, Liv B. Krohn-Hansen, forteller at prestene ansettes etter kvalifikasjoner og kompetanse. Foto: Liv Krohn-Hansen

– Tilsetningskravene som gjelder er etter kvalifikasjonsprinsippet. Den med best kvalifikasjoner skal tilsettes. Det er ikke kjønnskvotering, selv om kvinner oppfordres til å søke, sier Krohn-Hansen.

Les også
Liv ledet et omfattende krisearbeid fra kirken i Gjerdrum i fjor

Når det gjelder situasjonen i Nes forteller hun at den er utenom det vanlige.

– Nes har flere kvinner i soknepreststillingene, selv om det er flere menn på landsbasis. Det kan komme av at Østlandet er en god del av landet å jobbe i, sier Krohn-Hansen.

Les også
Liv Krohn-Hansen foreslått som ny biskop

Tenker mangfold

Prosten er likevel enig med Sørum om at en blanding av kjønn og alder er bra for arbeidsmiljøet og tjenestene.

– Vi prøver alltid å vurdere mangfold i alder, kjønn og kompetanse. De ansatte skal utfylle hverandre, og jeg tenker at alle arbeidsfellesskap har godt av et mangfold, sier Krohn-Hansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Nes er det fire årsverk fordelt på de fire prestestillingene. Lilly Lauten er koordinerende sogneprest med særlig ansvar for Nes og Udenes. Ragnhild Hansen er sokneprest i Auli og for tiden også fungerende sogneprest i Årnes. Tyra Ekhaugen er prestevikar i Fenstad og Skogbygda, og i tillegg er Lilja Kristin Thorsteinsdottir vikarprest på deltid. Eivind Johannessen gikk av med pensjon i 2019, men tar fortsatt mange oppdrag ved behov. Sokneprest Bjørg Elisabeth Oserud er for tiden sykemeldt.

Les også
Eivind Johannessen forbereder avskjedsgudstjenesten

Andelen kvinner har økt

Trygve W. Jordheim, kommunikasjonsdirektør i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, forteller at andelen kvinner har økt.

– Når det gjelder kjønnsfordelingen blant prester, er det opplagt at andelen kvinner har økt siden Ingrid Bjerkås ble den første kvinnelige presten i Den norske kirke 1961. Jeg har funnet ut at kvinneandelen var 37 prosent i 2020, og 36 prosent året før, sier Jordheim, som ser en trend i at andelen kvinner i prestekollegiet er på vei opp.

Torgersen sa opp

I mai i 2021 kunne Raumnes fortelle at Harald Torgersen hadde fått stillingen som sogneprest i Årnes kirke etter at Merthe Kavli sa opp. Torgersen fikk jobben etter å vikarert i ni måneder, men etter et snaut år har Torgersen sluttet og byttet tjenested. Han har fortsatt ansatt i Den Norske Kirke, men ikke som sogneprest på Årnes.

SA OPP SOM SOGNEPREST: Harald Torgersen ble fast ansatt som sogneprest i Årnes kirke i mai 2021, men sluttet nylig i jobben og flyttet til Kristiansand. Foto: Årnes Menighetsråd

– Årnes har betydd mye for meg i halvannet år, og det var en fantastisk tid. Det har vært en sorg for meg å miste Årnes, sier Torgersen.

Les også
Harald fikk jobben: – Veldig takknemlig!

Sammen med kona Gunhild, som også er presteutdannet, og bonusfamilien på totalt fem barn, bodde Harald i ei liten leilighet på Strømmen der de levde et hektisk liv. Da Harald fikk sogneprest-jobben på Årnes skrev de begge på hver sin doktorgrad. Gunhild skrev om relasjonsetikk, abortvalg og kvinners valgfrihet, mens Harald skrev om religionspedagogikk. En stund lekte Harald med tanken om å ta med seg familien og flytte til Nes, men så ville livet det annerledes.

Les også
Presteparet Gunhild og Harald har tredemølla på kjøkkenet

– Gunhild fikk jobb på Universitetet i Agder, og vi flyttet til Kristiansand. For Gunhild var det et smalt nåløye å komme inn i. Det er ikke lett å få stillinger innen doktorgrader i etikk, forteller Torgersen,

Prest i Agder

Selv har Torgersen begynt som vikarprest i Agder med kontor i Vennesla.

– Nylig holdt jeg gudstjeneste i Hovden og Bykle, og var på jobb fra halv sju til sju om kvelden. Her merker jeg prestekrisen, sier Torgersen, som på en dag fikk 400 kilometer bak rattet fra kirke til kirke.

– Fra kontoret i Vennesla dekker jeg helt opp til Hovden, og det er et svært prosti. Jeg jobber der det er behov, sier Torgersen.

Sammen med familien er han i gang med å bygge seg helt nytt hus, og de ser for seg å bli værende i Kristiansand i årene som kommer.

– Årnes er et fantastisk sted, og jeg håper at Årnes får en god løsning, sier Torgersen.