ULVEJAKT: Dette illustrasjonsbildet er av en voksen hannulv. Foto: Heiko Junge / NTB

Kun jakt i Ulvåa-reviret

Det er likevel åpnet for ulvejakt inne i sonen, men kun i Ulvåa-reviret.

Klima- og miljødepartementet har fattet vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. I utgangspunktet ble det lagt opp til jakt i tre grenserevirer, Ulvåa, Juvberget og Kochohonka, men enden på visa er at det nå kun åpnes for lisensfelling på norsk side i ett av dem, Ulvåa-reviret. Statsforvalteren opplyser mandag at gjenværende kvote er åtte dyr.

Ulvåa-reviret ligger i grenseområdene mellom Innlandet og Värmland, og jakta der vil derfor ikke påvirke ulvebestanden i våre skogsområder i Nes direkte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
– For mye kjøkkentrapp-forskning

Dette vedtaket betegnes som endelig. Lisensjakta i sonen varer fram til og med 15. februar.

I en kjennelse fra Borgarting langmannsrett 3. februar ble Staten gitt medhold i at vedtaket av 20. desember om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen er lovlig.

Nes øst for Glomma er inne i ulvesonen. De to revirene Mangen og Setten går inn i Nes i øst og sør. Det er ikke åpnet for lisensfelling på ulv i disse revirene.

Les også
Ny ulverapport tegner et bilde av antallet ulver i våre skoger