ANSVARLIG: Rådmann Jon Sverre Bråthen er øverste ansvarlige i Nes kommune. Han klarer ikke å legge fram for politikerne at den uavhengige kontrollen er lukket. Arkivfoto: Jan Erik Hæhre Foto: Jan Erik Hæhre

Kommunen klarer ikke svare på om godkjent-rapport finnes

Nes kommune klarer ikke finne den endelige uavhengige kontrollen om Vormsund ungdomsskole, og har nå bedt NGI om hjelp.

NGI (Norges Geologiske institutt) leverte i 2016 et uavhengig kontroll-notat som var kritisk til den geologiske rapporten som Rambøll leverte. Raumnes har tidligere avslørt at NGI-notatet aldri ble lagt fram for politikerene. I denne foreløpige notatet om uavhengig kontroll ble det stilt spørsmål ved målemetodene og hevdet at enkelte tolkninger var «spekulative».

Les også
NÅ: Politikerne etter den ukjente kvikkleire-rapporten: Åpner for skole-utsettelse

Vanlig prosedyre når det gjennomføres en uavhengig kontroll, er at det skjer en dialog mellom rapportskriver og kontrollør fram til de kommer til en enighet. Da skal det være en endelig rapport fra den uavhengige kontrolløren som sier at alt er i orden. En uavhengig kontroll skal avsluttes med at kontrolløren kan stille seg bak hovedrapporten.

Les også
Dette er kvikkleire-rapporten politikerne aldri fikk

Selv ikke kommunen klarer i dag å svare på om den rapporten finnes.

Nes kommune har derfor tatt kontakt med NGI for å etterlyse den avsluttende uavhengige kontrollen, om den finnes. Raumnes har sett presentasjonen som skal gis politikerne på tirsdag, og der bekrefter rådmannen at de har bedt NGI om flere svar.

Les også
De faglig uenighetene om grunnforholdene var så dype at direktoratet ble bedt om å mekle

Når Raumnes spør prosjektkontoret i Nes kommune hvor den avsluttende uavhengige kontrollen er, får vi til svar at Rambøll skal ha sagt at alle innspill er hensyntatt i den endelige rapporten. Raumnes har tidligere avdekket at det var så dyp faglig uenighet, at direktoratet ble konsultert i saken.

Ikke egne undersøkelser

Rambøll-rapporten fra 2016, som mangler den uavhengige kontrollen, er blitt premissleverandør for den øvrige prosjekteringen. Flere fagpersoner Raumnes har snakket med spør hvordan Nes kommune kunne godkjenne byggesøknaden uten at en uavhengig kontroll er fullført og kan legges fram.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I større byggesaker er det vanlig at det ikke gis igangsettingstillatelse før uavhengig kontroll er gjennomført.

Les også
– Frykter katastrofe

I byggesøknaden til Vormsund ungdomsskole er det ikke gjort egne grunnundersøkelser. Utbyggeren har lagt til grunn at grunnundersøkelsene som ble gjort tidligere har vært i orden. Dette har Raumnes fått bekreftet fra kilder tett på byggeprosessen.

Geologisk prosjektering og utførelse er ok

I løpet av byggeprosessen er det brukt geologisk kompetanse knyttet til forprosjektering av skole og hall, samt geoteknisk prosjektering av fundamenter og gravearbeider. Konsulentselskapet Rambøll har også gjort dette. I praksis vil det si at de har bestemt hvilke konkrete tiltak som skal være iverksatt for å sikre skolen mot eventuelle ras.

Les også
– Skolen ligger ikke på kvikkleire

Helt konkret vil det for eksempel si hvor mange pæler som skal settes ned under skolen og hvor mye masse som skal fjernes under idrettshallen, for at man skal være sikre på at skolen står stødig.

Den geologiske prosjekteringen og utførelsen i selve byggeprosessen har gjennomgått en uavhengig kontroll av Byggeråd AS, som har levert en rapport på at alt er gjort «etter boka».

Den uavhengige kontrollen fra NGI knytter seg med andre ord til de grunnundersøkelsene som ble gjort i perioden 2014 til 2016, og som la grunnlaget i forkant av vedtaket om å bygge ungdomsskolen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Ungdomsskolen ligger få meter fra kvikkleiresonen – nå vil politikere ha ny gjennomgang