annonse

Kommunen har allerede godkjent fasaden, men bruker nå fasaden som argument for å nekte tilbygg

Dette er tegningene sameiet Sentrumsgården sendte til kommunen for å få godkjent en fasadeendring av bygget. Kommunen godkjente fasadeendringen, men i søknaden om bygge på med de åtte leilighetene til venstre mener kommunen at fasaden er for stygg. 	Illustrasjon
Godkjent: TM Byggtek (Foto: )

For et drøyt år siden godkjente kommunen fasadeendringen til Sentrumsgården. Nå betegnes fasaden som for stygg for å godkjenne tilbygg med åtte leiligheter.

Thomas Frigård

– Jeg er veldig overrasket over rådmannens vurdering i denne saken. Kommunen har allerede godkjent fasadeendringen på Sentrumsgården, og det vil være merkelig om de nye åtte leilighetene ikke skulle forholde seg til denne fasaden, sier Audun Bollerud i August Invest AS.

Ikke tilpasset naboene

For fjerde gang forsøker eierne av Sentrumsgården å videreutvikle bygget med et tilbygg med åtte leiligheter. Rådmannen mener at bygget ikke tilfredsstiller estetiske krav og ikke er tilpasset omkringliggende bebyggelse, og at Sentrumsgården vil å et helt annet volum og fasadeinntrykk enn annen bebyggelse i området.

– Bygget vil få et helt annet volum og fasadeinntrykk enn annen bebyggelse. Tiltaket er ikke i tråd med retningslinjer i kommunedelplan for Årnes, når det gjelder tilpasning til stedet og omkringliggende bygningsmasse og bygningsmateriale, skriver rådmannen i saksdokumentene.

Rådmannen benytter altså tiltakets fasade som et vesentlig argument for å nok en gang å nekte utviklingen av eiendommen. 2. november 2016 godkjente imidlertid kommunen sameiet for Sentrumsgårdens søknad om fasadeendring for Sentrumsgården. I søknaden kommer det tydelig fram hva som er noe av formålet med den nye fasaden.

– Fasader skal kles med trepanel for å harmonere med omkringliggende bebyggelse i sentrumsområdet i Årnes, heter det i søknaden.

Forsøkt i 12 år

Kommunen har med andre ord gitt tillatelse til at Sentrumsgården får den fasaden de har vist på tegningene, og det oppgitte målet med fasadeendringen er at bygget skal harmonere med omkringliggende bygg. Kommunen godkjente denne fasadeendringen, men bruker nå argumentet at fasaden og estetikken til det nye påbygget ikke er tilpasset omkringliggende bygg for å nekte dette tiltaket. Dette virker noe selvmotsigende for tiltakshaver.

– I 12 år har vi gjort forsøk på å utvikle Sentrumsgården, og vi har hele tiden justert våre planer etter de innspillene kommunen har gitt. Jeg hadde trodd at med nye koster i kommunen ville vi få en mer fair behandling. Men jeg synes mer synd på Årnes enn på meg selv, sier Bollerud.

Kommunen har altså allerede akseptert og godkjent fasadeendringen på sentrumsgården, men denne godkjennelsen blir knapt nevnt i saksframlegget til rådmannen. I dokumentet på seks sider bruker rådmannen tre linjer på redegjørelsen for godkjennelsen av fasadeendringen.

– Denne saken gjaldt kun ny kledning og skifting av vinduer i andre og tredje etasje på eksisterende bygg. Tillatelse i den nevnte saken betyr ikke at kommunen har godkjent materialbruk og fasader ved oppføring av et nytt bygg, skriver rådmannen.

Savner en redegjørelse

Bollerud synes det er underlig hvis det nye bygget ikke skal forholde seg til den nye fasaden Sentrumsgården allerede har fått godkjent.

– Jeg savner i så fall en redegjørelse fra rådmannen om hvilken fasade og arkitektur det nye påbygget skal forholde seg til, sier Bollerud.

Tirsdag behandlet hovedutvalget saken og flertallet vil ikke lytte til rådmannen. Saken skal sluttbehandles i formannskapet i neste uke.

thomas@raumnes.no

Klikk for å se kommentarer ()

Her kan du fritt komme med synspunkter og informasjon. Vi krever fullt navn. Da blir det mer interessant for andre å lese det du skriver. Trakassering, trusler, hatske meldinger eller reklame aksepteres ikke på raumnes.no. Falske profiler utestenges. Vær saklig og vis respekt når du kommenterer.

annonse