Kommunen brøt loven: Krevde ikke politiattester

Kommunen har frem til nylig ikke krevd politiattester av personer hyret inn til kulturskolen på kortere engasjementer. Kommunalsjef Lars Roald Johansen innrømmer nå lovbruddet.

BRØT LOVEN: – Vi har sviktet. Det beklager jeg veldig, sier kommunalsjef for kultur og mangfold i Nes kommune, Lars Roald Johansen. Foto: Trond Rasmussen

– Vi har sviktet. Det beklager jeg veldig, sier kommunalsjef for kultur og mangfold i Nes kommune, Lars Roald Johansen.

En mann ble nylig dømt til fengsel i seks og et halvt år for seksuelle overgrep mot fem barn. Et av barna er fra Nes. I tillegg må mannen betale erstatning til de fornærmede - totalt 750.000 kroner - og han nektes å delta i barne- og ungdomsarbeid de neste 12 årene.

Les også
Dømt til fengsel for overgrep mot kulturskoleelev

Innleid konsulent

Raumnes skrev i fjor høst om tiltalen mot mannen, som ikke er hjemmehørende i Nes.

Mannen var for en tid tilbake leid inn som konsulent til kulturskolen i Nes. Det var i den sammenhengen han knyttet seg til et av barna som deltok på kulturskolens aktiviteter.

Mannen er dømt for overtredelse av flere av straffelovens paragrafer knyttet til seksuallovbrudd og misbruk av stilling. Han skal ha begått overgrep i en bopel et annet sted på Østlandet, der mannen er hjemmehørende.

Les også
Mann tiltalt for seksuelle overgrep mot barn – kommunen innrømmer svikt

Raumnes har vært i kontakt med Tom-Daniel Karlstad fra advokatfirmaet Røseid & CO på Årnes, som er bistandsadvokat for den fornærmede fra Nes.

– Vi ønsker ikke å kommentere saken, sier Karlstad i en kort kommentar.

ADVOKAT: Tom-Daniel Karlstad fra advokatfirmaet Røseid & CO er bistandsadvokat for den fornærmede fra Nes. Foto: Guro Skjelderup/Advokatfirmaet Røseid og Co.

Ikke politiattest

Da Raumnes intervjuet virksomhetsleder Jan Magne Hanstad ved kulturtjenestene i Nes om saken i høst, innrømmet han at kommunen ikke krevde politiattest før de hyret inn den eksterne konsulenten.

– I dette tilfellet ble det ikke krevd politiattest, noe som ligger i rutinene for alle som ansettes i kulturskolen ellers, sa Hanstad.

Les også
To menn og en kvinne siktet for overgrep mot dyr og besittelse av overgrepsbilder av barn

Raumnes har gjennomgått lovverket knyttet til kravet om politiattester. Gjennomgangen levner liten tvil: Kommunen brøt opplæringsloven da den lot være å kreve politiattest fra mannen som nå er dømt for overgrep.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det får Raumnes bekreftet av Kunnskapsdepartementet og Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester.

Opplæringsloven

Opplæringsloven § 10-9 er å finne på lovdata.no. Paragrafen har følgende ordlyd (de gule understrekningene er journalistens, red.anm.):

«Den som skal tilsetjast fast eller mellombels i grunnskolen eller i vidaregåande skole, i musikk- og kulturskolen etter § 13-6, i skolefritidsordninga etter § 13-7 eller for å gi leksehjelp etter § 13-7 a, må leggje fram politiattest med tilsvarande innhald som er nemnd i politiregisterlova § 39 første ledd».

Raumnes har fremlagt saken for politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, med spørsmål om dette innebærer lovbrudd fra kommunens side. Seniorrådgiver og forvaltningsjurist Christine Nilssen viser til opplæringsloven, og skriver at kommunen ser ut til å være pliktig til å kreve politiattest.

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester bekrefter overfor Raumnes at «mellombels tilsette» omfatter innleid personell, vikarer og lignende. Med andre ord: Den type kortidsengasjement som den innleide konsulenten hadde i kommunen.

LOVEN: Opplæringsloven § 10-9 er tydelig på at det skal kreves politiattest av personer som ansettes i kulturskoler, selv om det er snakk om korte vikariater eller engasjementer.

– Skal være trygge

Også Kunnskapsdepartementet bekrefter at opplæringsloven er brutt.

– Kommunen skulle ha bedt om politiattest, fastslår departementet gjennom sin kommunikasjonsavdeling.

Statssekretær Anja Johansen (V) i Kunnskapsdepartementet sier følgende til Raumnes:

KLAR TALE: Kommunene må følge loven og sikre at alle som skal jobbe med barn og unge er skikket til det, fastslår statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet.

– Alle barn og unge skal være trygge når de deltar på fritidsaktiviteter. Kravet til politiattest er et viktig middel for å unngå at barn blir utsatt for seksuelle overgrep og uønskede hendelser. Kommunene må følge loven og sikre at alle som skal jobbe med barn og unge er skikket til det. Det er derfor vi har krav om fremleggelse av politiattest, påpeker Johansen.

Les også
Tre års fengsel for seksuelt overgrep

– Skjerpet kraftig inn

Kommunalsjef Lars Roald Johansen sier det er bra at denne typen alvorlige saker blir avdekket og kommer opp i dagen. Han ønsker ikke å kommentere dommen, men sier han er dypt lei seg for det ofrene og de pårørende i saken har vært utsatt for.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Denne saken har ført til at vi har gjennomgått rutinene og skjerpet kraftig inn. Det blir nå krevd politiattest av alle som jobber med barn og unge, enten det er fast ansatte eller folk i kortere engasjementer.

– Hva vil du si til alle dem som nå er bekymret for om det er trygt å sende barna sine på kulturskolen?

– At de kan være helt trygge på at vi tar saken på største alvor. Rutinene er skjerpet inn, og jeg kan garantere at alle som nå jobber i kulturskolen har fremlagt politiattest, sier Johansen og utdyper:

– I kulturskolen har vi en del større oppsetninger, der mange frivillige er involvert. Voksne skal aldri være alene med barn.

Les også
– Det er foreldre som er bekymret og urolig for at dette angår deres barn

– Ikke vanlig praksis

På spørsmål om det har vært vanlig praksis ikke å be om politiattest ved kortere engasjementer, svarer kulturtoppen bekreftende.

– Det har ikke vært vanlig praksis å kreve politiattester ved akutte behov for folk i kortere perioder. Det var ikke rutiner for det tidligere. Men nå har vi lagt om. Fremover blir det krevd attest av samtlige, gjentar Johansen.

– Hva tenker du om at kommunen her har brutt loven?

– At vi har sviktet, og at det derfor har vært helt nødvendig å skjerpe rutinene. Vi har lært mye av denne saken.

Les også
Frp-Liv: Vil ha kastrering for seksuelle overgrep mot barn

– Tar ansvar

– Tar du som øverste sjef selv ansvar for at det har sviktet?

– Ja, det gjør jeg. Vi har hatt møter i ledelsen på alle nivåer og i rådmannens ledergruppe, der vi har forsikret oss om at rutinene nå følges. Ikke bare på kulturskolen, men i alle kommunens virksomheter der voksne jobber med barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kulturskolen fikk ny rektor i mai i fjor. Johansen sier han har full tillit til dagens ledelse ved kulturskolen.

– Vi har en meget dyktig ledelse, som jobber godt. Det som har skjedd i denne saken skal ikke skje igjen. Vi har ikke råd til gjentakelser, fastslår kommunalsjefen.

Les også
Overgrepssak fra Nes knyttes til internasjonalt nettverk

Nødvendige tiltak

Seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt hos Barneombudet sier ombudet ikke kan uttale seg om enkeltsaker. Men på generelt grunnlag fastslår hun:

– Barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep pålegger kommuner et ansvar for at nødvendige tiltak er på plass. Det er viktig at kommuner og andre tar i bruk muligheten til å innhente politiattest som et av flere verktøy.

Kjørholt sier politiattester er et forebyggende tiltak som skal hindre at personer som tidligere er dømt for vold eller overgrep får stillinger der de kan opparbeide et tillitsforhold til barn som kan utnyttes.

BESKYTTELSE: Seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt hos Barneombudet sier barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep pålegger kommuner et ansvar for at nødvendige tiltak for å er på plass. Foto: Barneombudet.no

– Et lederansvar

– En politiattest er ingen fullgod beskyttelse, og må ikke bli en hvilepute. Kommuners ansvar for å beskytte barn mot overgrep innebærer at de parallelt må jobbe med kunnskap og bevissthet om tema i sine tjenester. Der kommunen og de ansatte har et bevisst forhold til vold og overgrep mot barn, reduseres sjansen for at barn utsettes for overgrep.

Les også
DIGITAL VOLD: - Det kan være mye skam knyttet til det å fortelle mor eller far

Seniorrådgiveren understreker at det er et lederansvar å sikre nødvendige tiltak for å beskytte barn mot vold og overgrep.

– Dette omfatter å sikre tilstrekkelig kunnskap om tema, høy bevissthet og gode rutiner, for eksempel for å innhente politiattest ved ansettelse, sier Kjørholt.